Промоции
Депозит "Д БАНК БИЗНЕС"

Ако фирмата Ви разполага със свободни средства, можете да вложите парите си на сигурно място, като оптимизирате доходите си с атрактивна лихва до 6.30% чрез нашия депозит "Д Банк Бизнес".

Струва си да инвестирате с нас!

Какви са предимствата Ви с депозита "Д Банк бизнес"?

Получавате атрактивна лихва в зависимост от вида валута и срока на инвестираните средства;

Гъвкаво определяте срок от 7 дни до 12 месеца, съобразно потребностите на Вашия бизнес.

Получавате пълна сигурност на парите Ви и гарантирана лихва за избрания период;

Получавате висококачествено обслужване и индивидуален подход;

Получавате безплатна дебитна карта Маестро;

Валута: BGN, EUR и USD

Минимален размер за откриване на депозит "Д Банк Бизнес":

10 000 BGN / 5 000 EUR / 10 000 USD за 7 и 14 дневни депозити,

1 000 BGN / 500 EUR / 1 000 USD за 1, 3, 6, 9 и 12 месечни депозити.Високи лихвени проценти още от първия ден на депозита:

Период/Валута 7 дни 14 дни 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца
BGN 2,20% 3,00% 4,20% 4,70% 5,00% 6,30%
Еuro 1,80% 2,20% 3,85% 4,65% 4,85% 6,00%
USD 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,75% 2,00%

"Д Банк" Ви предлага и възможности за индивидуално договаряне, както и за специални гъвкави депозитни схеми, съобразно движението на паричните потоци на Вашия бизнес.

Лихвата се изплаща по разплащателната Ви сметка:

1.) За депозити от 7 и 14 дни, 1 или 3 месеца – на датата на падежа.

2.) За 6, 9 и 12 месечни депозити можете да избирате между:

Изплащане на съответната пропорционална част от лихвата на месечна падежна

Изплащане на цялата лихва на крайна падежна дата."Д Банк бизнес" е за всички местни и чуждестранни бизнес клиенти.

Струва си да инвестирате с нас!
Посочените лихвени проценти са в сила до 10.05.2012 г.

За актуална информация, молим посетете съответното клиентско меню или Лихвения бюлетин на Банката.

  обратно към списъка
spacer
Какво мислите за нашите промоции, коя Ви допада най-много?
карти Maestro и MasterCard
жилищни кредити "Наш дом"
потребителски кредити