Други услуги
Обществен трезор
tresor



"Търговска банка Д" предлага на Ваше разположение сейф-касети за съхранение на ценности, при висока степен на сигурност и конфиденциалност.


Сейф-касетите се намират в трезорите на банката в гр. София на бул. "Генерал Тотлебен" 8 и на ул. "Г. Раковски" 133,  в гр. Варна на ул. "Сан Стефано" 20, в гр. Хасково на ул. "Хр. Ботев" 1 и в гр. Свиленград на пл. "5-ти октомври", където само Вие и/или упълномощено от Вас лице имате достъп до Вашата касета.


За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел.  +359 (2) 46 41 171  или на телефоните на съответните офиси.