Безсрочни влогове и сметки
Спестовни сметки
spestovni_vlogove

Д Банк предлага следните спестовни сметки за граждани:

Спестовни - в левове или чужда валута, които могат да бъдат дебитирани или кредитирани по всяко време и имат характер на разплащателни сметки;

Депозитни - в левове, щатски долари или евро, които са блокирани за определен период от време (периода на срочния депозит) и в зависимост от срока на депозита, носят по-високи лихви.


Повече информация за лихвените ни  проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.