Сигурност
Начало Сигурност

“Търговска Банка Д” АД, при спазване на законовите разпоредби, полага всички разумни усилия за запазване на предоставяните й лични данни в тайна. Тези данни ще бъдат използвани изключително за целите, за които са били представени. Въпреки това тази лична информация би могла да стане достояние на трети лица, независимо от положената от страна на “Търговска Банка Д” АД грижа. “Търговска Банка Д” АД не може да обезпечи неприкосновеността на личните данни и не отговаря за сигурността им, когато те са предадени чрез този уеб-сайт.

Във връзка с увеличения брой измами, свързани с личните данни, и с оглед Вашата сигурност “Търговска Банка Д” АД Ви съветва да не разкривате паролите и персоналната си информация на никого. Ако получите писмо по Интернет или друго подобно съобщение, с което се изисква от Вас да предоставите лична или друга информация, свързана с отношенията Ви с “Търговска Банка Д” АД, при никакви обстоятелства не давайте сведения и не отговаряйте на такива съобщения.