Индивидуални клиенти
Услуги

Ние Ви предлагаме следните вътрешнобанкови операции:

  • Преводи от сметка в сметка(и) в един банков клон;
  • Преводи от сметка в един банков клон по сметка(и) в друг банков клон;
  • Безкасова обмяна на валута;
  • Други.

Всички вътрешнобанкови операции са безплатни и се осъществяват в реално време.

Банката предлага стандартните касови операции, като вноски, тегления и обмяна на един вид валута в друг. Операциите в брой се извършват с всички видове валути, в които Банката открива сметки - левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове и британски лири. С турски лири Банката извършва само безкасови операции. Банката не е специализирана и не обменя големи количества монети срещу банкноти.

 

Рамков договор за предоставяне на платежни услуги

Предварителна информация за еднократни операции