За нас
Тарифa


С решение на Управителния съвет на "Търговска банка Д" АД през м. юни 2014 г.  бе приета нова тарифа за таксите и комисионите по предлаганите от Банката услуги за индивидуални клиенти и за юридически лица, влязла в сила от 14-ти август 2014 г.


За да се запознаете с новата ни тарифа и архивните й версии, моля последвайте този линк.