Тарифa
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 07.06.2017 г. влизат в сила промени в Тарифата  за такси и комисиони за индивидуални клиенти, приложими за Платежна сметка за основни операции. С промените можете да се запознаете във всеки офис на Банката или в приложения файл:


Промени в Тарифата  за такси и комисиони за индивидуални клиенти, приложими за Платежна сметка за основни операции

------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че "Търговска банка Д" АД въвежда в Тарифите за индивидуални и бизнес клиенти нова годишна такса за услугата "Д Инфо" в размер на 1 лев.

Таксата се събира в края на всяка календарна година от всички активни клиенти на банката, абонирани за услугата "Д Инфо", независимо от момента на активиране на услугата.


Актуална тарифа:

Тарифа за таксите и комисионите за индивидуални клиенти от 24 април 2017 г.

Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти от 24 април 2017 г.
Архив: