Кариери
Начало Кариери Защо "Търговска банка Д" АД
Защо "Търговска банка Д" АД


Банката Ви предлага съвременни условия за работа и много добри възможности за професионална реализация, развитие и оценяване според постигнатото от Вас.

Целите на Банката в областта на човешките ресурси са следните:

  • да разработва и поддържа ефективна организационна структура;
  • да наема, развива и задържа най-добрите служители за всяка позиция в Банката;
  • да осигури среда, която стимулира личния и професионален растеж на служителите;
  • да изгражда и поддържа конструктивни и хармонични взаимоотношения сред служителите, за да се повиши максимално сътрудничеството, ефективността и екипността;
  • да осигури работа в неформална среда и дружеска атмосфера, с персонално отношение към всеки служител от страна на ръководството.
  • да осигури равни възможности, основани на личния пример.