Индивидуални клиенти
Срочни депозити

srochni_depoziti

В случай че желаете да реализирате доходност от Вашите спестявания, като депозирате за определен срок, то срочните депозити са Вашият начин за спестяване. За разлика от безсрочните / спестовни влогове, срочните депозити са със значително по-висока лихва.

Предимства на срочните депозити са и различните начини на олихвяване, а от там и използването им според Вашите нужди. Възможно е да получите лихвите си авансово, на падеж, на определен период или ежемесечно. Всечко зависи от Вашите нужди – според тях ще изберете депозит, който макимално Ви усторойва.


Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.