Calculator
Home Calculator
kalkulator_krediti


Please, contact our offices to get an updated information for our current interest rates or make your reference here.


 

Вид на кредита*
Със залог на работна заплата
С поръчителство
  
Credit Amount :*
Currency :*
Period :*
  months
 

Вид на кредита*
Потребителски кредит с ипотека
Потребителски кредит "Консолидация" за обединение на задълженията с ипотека
   
Credit Amount :*
Currency :*
Period :*
  months
 

Вид на кредита*
Жилищен кредит “Наш дом” с превод на работна заплата или други регулярни постъпления в Банката
Жилищен кредит “Наш дом” с цел при рефинансиране с превод на работна заплата или други регулярни постъпления в Банката
   
Credit Amount :*
Currency :*
Period :*
  months