Депозити

Депозит "Авансова лихва"

Ако искате да получите лихвата по депозита си още при откриване на сметката, то нашият срочен депозит "Авансова лихва" е Вашето решение

Валута: BGN / EUR
Срок: 6,12 и 24 месеца
Минимална сума: 100 лева / 50 евро
Лихва до: 0,90% за депозит в лева и евро за 24 месеца

cover

Имате възможност:

  • Да разполагате с лихвата върху цялата депозирана сума за пълния срок още при откриване на депозита
  • Да получите гарантирана доходност на парите Ви при добра лихва
  • Да изберете срок и валута на спестявания
  • Да проследявате спестяванията си чрез Д Банк Онлайн
  • Да използвате депозита си като обезпечение по кредита

Параметри:

  • icon calendarСрок от 6, 12 или 24 месеца
  • icon searchМинимална сума – 100 лева/50 евро
  • icon percentЛихва до 0,90%* (за депозит в лева и евро за 24 месеца)
  • icon coinsВалута: в лева или в евро


*Повече информация за лихвените проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банки