Потребителски кредити

Потребителски кредит "За всички твои желания"

С лихви от 4,20% до три години

Отвори нова страница с атрактивните лихви на потребителски кредит от Д Банк!

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 36 месеца
Максимална сума: 40 000 лева
Лихва от: 4,20%

cover

Предимства:

 • изгодни лихвени условия с  фиксирана лихва за 1-та година и плаваща за останалия срок;
 • допълнителни отстъпки от лихвата по кредита при ползване на кредитна карта, пакет Модерато или Алегро;
 • без поръчител;
 • лесна процедура за кандидатстване;
 • без такса предоговаряне;
 • без такса за предсрочно погасяване;
 • без такса усвояване.

Параметри:

 • icon calendarСрок до 36 месеца
 • icon searchПреференциални лихвени условия при превод на работна заплата
 • icon percentНови изгодни лихвени условия с  фиксирана лихва за 1-та година и плаваща за останалия срок. 
 • icon coinsСума до 40 000 лева
  В лева или евро
 • icon docБез такса при предоговаряне на кредита

Лихва по потребителски кредит от 4,20% в лева и евро в зависимост от Вашите доходи и обезпечение по кредита (фиксиран лихвен процент от 4,20% за първата година и от 4,20% плаваща лихва за останалия период, на база 6М EURIBOR + надбавка) с включени допълнителни отстъпки по кредита:.

- 0,6% отстъпка при издаване на кредитна карта MasterCard Standard
- 0,5% отстъпка при активиране на пакет Модерато
- 0,7% отстъпка при активиране на пакет Алегро
- 1,1% отстъпка при активиране на пакет Модерато и кредитна карта MasterCard Standart
- 1,3% отстъпка при активиране на пакет Алегро и кредитна карта MasterCard Standart

Период на промоционалната кампания: от 15.02.2019 г. до 31.08.2019 г.

Пример: За кредит, с обезпечение превод на работна заплата без поръчител за клиенти с доход над 1100 лева, в размер на 20 000 лева, при лихвен процент 4,20%, със срок на погасяване 3 г., на анюитетни вноски, ГПР е 5,63% с включена еднократна такса одобрение 1% върху размера на кредита и месечен абонамент за пакет Алегро 5,55 лева. Общата дължима сума е 21 721,19 лева и размер на месечната вноска 592,26 лева.

Допълнителна информация: в най-близкия офис на Д Банк в цялата страна

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
 1. Искане за потребителски кредит
 2. Съгласие за превод на РЗ / Удостоверение за доход на кредитоискателя
 3. Лична карта на кредитоискателя (поръчителите или съдлъжника, ако е приложимо)

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )
1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Частично или пълно предсрочно погасяване на кредитаБез такса
Такса проучване и одобрение на кредит 1%, мин. 50 лева
Месечна такса обслужване на картова платежна сметка0 лева
Месечна такса за обслужване на пакет "Модерато"/ "Алегро"2,99/ 5,55 лева
Годишна такса обслужване на кредитна карта MasterCard Standard
42 лева
Такса за усвояване
Без такса
Такса за предоговаряне условия по кредита
Без такса

Повече информация зa крeдит "За всички твои желания" може да получите от нашите офиси.


Към всеки потребителски кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: