Потребителски кредити
Начало Индивидуални клиенти Кредити Потребителски кредити Потребителски кредит "Консолидация"
Потребителски кредит "Консолидация"

Consolidation_smallПотребителски кредит "КОНСОЛИДАЦИЯ" за обединяване на задълженията

Затрудняват ли Ви многото месечни плащания към различни банки и кредитори? 

Изразходвате  много време и усилия за проследяване на месечните задължения?

Търсите ли по- добро и изгодно за Вашия бюджет  решение?
Нашият потребителски кредит "КОНСОЛИДАЦИЯ" е Вашето решение – обединете задълженията си по различните кредити, при най-изгодния вариант за Вас, за да погасявате само един кредит, към една банка, при по-изгодни условия по-лесно и по-удобно.

Вижте още потребителски кредити:

Чрез кредит "КОНСОЛИДАЦИЯ":
 • Намалявате разходите си, като обслужвате една месечна вноска, вместо няколко
 • Пестите време и усилия - лесно и удобно
 • Ползвате по-изгодни лихвени условия и плащате по-ниски месечни вноски
 • Възползвате се от прозрачните ни лихви и гъвкави възможности за погасяване
 • Ползвате по Ваше желание допълнителна сума за текущи нужди • С кредит "КОНСОЛИДАЦИЯ"  може да рефинансирате досегашните си кредити и по Ваш избор да ползвате допълнителна сума за текущи нужди.
 • Размерът на кредита се определя съобразно Вашия  доход:
                        - Без поръчител – до 15 000 лева
                        - С поръчителство – до 30 000 лева
 • Рефинансиране на задължения към други кредитни институции мин. 50% от размера на одобрения кредит "КОНСОЛИДАЦИЯ"
 • Можете да ползвате допълнителна сума за Вашите нужди в размер до 50% от общата сума на кредит "КОНСОЛИДАЦИЯ".
 • Срок на погасяване: до 120 месеца
 • Валутата на кредита е по Ваш избор  – лева или евро 
 • Прозрачни и изгодни лихви през целия срок - фиксирана лихва през първата година и плаваща за останалия период, формирана от 6-месечен референтен индекс на SOFIBOR/ EURIBOR* плюс надбавка,
* Пазарните индекси за 6-месечния Sofibor и Euribor се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

Можете да се възползвате от кредит "КОНСОЛИДАЦИЯ" при превод на работна заплата, превод на 150% от месечната погасителна вноска по кредита или поръчителство.

Пример за потребителски кредит с консолидирани задължения:   

   Вид задължение Остатък
 Месечна вноска
 задължения Стоков кредит
2 600,00235,90
 Кредитна карта3 450,00103,50
 Потребителски12 000,00273,04
 Общо* 18 050,00612,44
 новС потребителски кредит   Консолидация** 18 050,00243,71
Разлика в месечната вноска
  - 368.73
*Посочените стойности в примера са изчислени при следните допускания:
Потребителски кредит в размер на  12 000 лева, за срок от 60 месеца, при остатъчен срок на погасяване 46 месеца и лихва 13,00%.
Минимално месечно плащане по кредитна карта в размер на 3% от задължението.
Стоков кредит в размер на 2 600 лева, за срок от 12 месеца, при остатъчен срок на погасяване 7 месеца и лихва 16%.

**ГПР е 7,09% при 6,60% фиксирана лихва за първата година и 6,60% плаваща лихва за останалия срок на кредита, сума на  кредита 18 050 лева за срок от 96 месеца, включена такса за проучване и одобрение в размер на 0,50%, превод на работна заплата, месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 1,20 лева и плащане на две комунални услуги 0,30 лева месечно. Общата дължима сума е 23 486,41 лева,  при месечна вноска от 243,71 лева.

 • Такса проучване и одобрение на кредита - 0,50%, мин. 30 лева, която се събира при подаване на искането за кредит, а останалата част от нея - върху одобрения размер, при усвояване на кредита.
 • Всички останали такси са съгласно Тарифата на Банката за такси и комисиони.

Повече информация зa крeдит "Консолидация" може да получите от нашите офиси.