Банкови преводи

Периодични преводи

Д Банк предлага на своите клиенти избор между 5 вида услуги от тип Периодични преводи: фиксирани преводи, фиксирани преводи към бюджета, превод Push, превод Pull и покриване на вноска по кредитна карта

Периодичните преводи Ви дават възможност за по-лесно и ефективно управление на Вашите средства и време, без да е необходимо всеки път да посещавате банката и без да се налага да помните дати или суми на плащания

Услугата Периодични фиксирани преводи и периодични преводи към бюджета Ви дава възможност да превеждате периодично точно определена сума пари, без да е необходимо да посещавате банката и да попълвате документите за всеки трансфер.

Вие сами определяте предварително:

-    сумата, която желаете да преведете;
-    датата (деня) за превод;
-    къде да бъде извършен трансферът - по Ваша сметка или по сметка на друго лице, в клон на Д Банк или в друга банка.

cover

Можете да използвате услугата за:

 • Автоматично превеждане на месечната Ви вноска по кредита
 • Регулярен превод на задължение - наем, застраховка, вноска по кредит, такса СОТ, кабелна телевизия, издръжка и други
 • Регулярен периодичен трансфер на пари към Ваш близък, дете или роднина
 • Спестяване на точно определена една и съща сума всеки месец по друга своя сметка
 • Автоматично обслужване на месечната вноска по лизинг или кредит в друга банка и др.
 • Регулярен превод на осигуровки или други преводи към бюджетни организацииЧрез Превод PUSH сами определяте максималната желана наличност по сметката си. Когато сумата по сметката надхвърли определения от Вас лимит, разликата се прехвърля по друга сметка. Вие определяте къде да се прехвърлят парите. Възможно е средствата да се пренасочват по друга Ваша сметка или по сметка на друго лице.

cover

Можете да използвате услугата за:

 • Прехвърляне на средства към друга Ваша сметка с по-добри лихвени условия
 • За спестяване на средства при по-изгодни условия
 • За погасяване на овърдрафт по сметка или кредитна карта, като така ще ограничите разходите си за лихви

Чрез Превод PULL сами определяте минималната наличност по сметката си. Когато сумата по сметка е под определения от Вас лимит, то наличността се допълва (изтегля) от други Ваши сметки в Д Банк.

cover

Можете да използвате услугата за:

 • Допълване наличността по картовата Ви сметка, за да разполагате с определена сума за операции с картата, ако авоарите Ви са по спестовна или друга сметка
 • Поддържане на дадена сума като постоянна наличност по Ваша сметка
 • Осигуряване на точно определена сума по Ваша сметка на конкретна дата от месеца (за погасяване на дължима месечна вноска по кредит, застраховка, лизинг и др.)

Услугата Покриване на вноска по кредитна карта Ви дава възможност автоматично да възложите погасяване на задълженията по Ваша кредитна карта на датата на падеж.

cover

Можете да определите какъв вид погасяване искате да направите, като изберете една от следните опции:

 • Превод на минимална месечна вноска
 • Превод на сума за пълно погасяване на дълга по картата
 • Превод на сума за пълно погасяване или на минимална месечна вноска (комбинирано) – в зависимост от наличието на достатъчно средства по Вашите сметки

При регистриране за услугата "Покриване на вноска по кредитна карта“ можете да посочите до три Ваши сметки в Д Банк, от които системата ще прехвърля дължимите суми към сметката, обслужваща кредитната Ви карта.

Можете да се възползвате и от възможността за изпращане на безплатен SMS до посочен от Вас мобилен телефон при неуспешно плащане.