Потребителски кредити

Потребителски кредит с преференциални условия

С лихви от 4,20% до пет години

Отвори нова страница с атрактивните лихви на потребителски кредит от Д Банк!

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 60 месеца
Максимална сума: 65 000 лева
Лихва от: 4,20%

cover

Предимства:

 • изгодни лихвени условия - променлива лихва за целия срок на договора, формирана от Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка;
 • допълнителни отстъпки от лихвата по кредита при ползване на кредитна карта;
 • без поръчител;
 • лесна процедура за кандидатстване;
 • без такса за предсрочно погасяване;
 • без такса усвояване.

Параметри:

 • icon calendarСрок до 60 месеца
 • icon searchПреференциални лихвени условия при превод на работна заплата
 • icon percentНови изгодни лихвени условия - променлива лихва за целия срок на договора, формирана от Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка. 
 • icon coinsСума до 65 000 лева/
  32 500 евро
 • icon docБез такса при предоговаряне на кредита

Лихва по потребителски кредит от 4,20% в лева и евро в зависимост от Вашите доходи и обезпечение по кредита (променлива лихва за целия период, на база Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка) с включени допълнителни отстъпки по кредита

Пример: За кредит, с обезпечение превод на работна заплата без поръчител за клиенти с доход над 1900 лева, в размер на 20 000 лева, при лихвен процент 4,20%, със срок на погасяване 5 г., на анюитетни вноски, ГПР е 5,79% с включена еднократна такса одобрение 1% върху размера на кредита, годишна такса за кредитна карта MasterCard 42 лева и месечна такса за пакет Алегро 5,95 лева. Общата дължима сума е 22 975,30 лева и размер на месечната вноска 370,14 лева.

Допълнителна информация: в най-близкия офис на Д Банк в цялата страна

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
 1. Искане за потребителски кредит
 2. Съгласие за превод на РЗ / Удостоверение за доход на кредитоискателя
 3. Лична карта на кредитоискателя (поръчителите или съдлъжника, ако е приложимо)

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )
1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Частично или пълно предсрочно погасяване на кредитаБез такса
Такса проучване и одобрение на кредит 1%, мин. 90 лева
Месечна такса обслужване на пакет Алегро
5,95 лева
Годишна такса кредитна карта MasterCard
42 лева
Такса за усвояване
Без таксаКъм всеки потребителски кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: