Потребителски кредити

Потребителски кредит с преференциални условия

С лихви от 4,20% до пет години

Отвори нова страница с атрактивните лихви на потребителски кредит от Д Банк!

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 60 месеца
Максимална сума: 65 000 лева
Лихва от: 4,20%

cover

Предимства:

 • изгодни лихвени условия - променлива лихва за целия срок на договора, формирана от Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка;
 • допълнителни отстъпки от лихвата по кредита при ползване на кредитна карта;
 • без поръчител;
 • лесна процедура за кандидатстване;
 • без такса за предсрочно погасяване;
 • без такса усвояване.

Параметри:

 • icon calendarСрок до 60 месеца
 • icon searchПреференциални лихвени условия при превод на работна заплата
 • icon percentНови изгодни лихвени условия - променлива лихва за целия срок на договора, формирана от Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка. 
 • icon coinsСума до 65 000 лева/
  32 500 евро
 • icon docБез такса при предоговаряне на кредита

Лихва по потребителски кредит от 4,20% в лева и евро в зависимост от Вашите доходи и обезпечение по кредита (променлива лихва за целия период, на база Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка) с включени допълнителни отстъпки по кредита

Пример: За кредит, с обезпечение превод на работна заплата без поръчител за клиенти с доход над 1900 лева, в размер на 20 000 лева, при лихвен процент 4,20%, със срок на погасяване 5 г., на анюитетни вноски, ГПР е 5,36% с включена еднократна такса одобрение 0% върху размера на кредита, годишна такса за кредитна карта MasterCard 42 лева и месечна такса за пакет Алегро 5,95 лева. Общата дължима сума е 22 775,30 лева и размер на месечната вноска 370,14 лева.

Допълнителна информация: в най-близкия офис на Д Банк в цялата страна

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
 1. Искане за потребителски кредит
 2. Съгласие за превод на РЗ / Удостоверение за доход на кредитоискателя
 3. Лична карта на кредитоискателя (поръчителите или съдлъжника, ако е приложимо)

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )
1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Частично или пълно предсрочно погасяване на кредитаБез такса
Такса проучване и одобрение на кредит 0%
Месечна такса обслужване на пакет Алегро
5,95 лева
Годишна такса кредитна карта MasterCard
42 лева
Такса за усвояване
Без таксаКъм всеки потребителски кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: