Депозити

Стандартни депозити

Ако искате да спечелите, спестявайте при нас в лева, евро или щатски долари с атрактивните ни лихви

cover

Предимства:

  • Гарантирана доходност за парите Ви при изгодна лихва за Вас или Вашия бизнес
  • Автоматично подновяване на депозита за нов, пореден срок, освен ако не заявите друго
  • Възможност да разполагате с лихвата - капитализиране, теглене в брой или превеждане по друга сметка при нас
  • Без такса за откриване, обслужване и теглене на депозита на падеж
  • Възможност за използване на депозита като обезпечение при кредитни сделки

Срок /Лихвени условия (ЕГЛ)

BGN

EUR

USD

за три месеца

0,01%

0,01%

0,01%

за шест месеца

0,03%

0,03%

0,03%

за една година

0,10%

0,10%

0,10%

Срок - 3, 6 или 12 месеца

Валута - BGN, EUR или USD

Минимална сума за откриване - 1 000 BGN, 500 EUR или 400 USD

Бонус - безплатно издаване на международна дебитна карта карта Debit Master Card

Лихвата се изплаща чрез капитализиране към главницата в края на периода по депозитната Ви сметка. При предсрочно прекратяване лихвата е идентична с тази по разплащателни сметки в съответната валута.

Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от  Лихвения бюлетин на Банката за бизнес клиенти. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.