Депозити

Онлайн Депозит

Вече може да станеш клиент на Д Банк без да посещаваш банката!
Открий Онлайн депозит в Д Банк бързо и удобно чрез кратък онлайн процес, само за няколко минути.

С изгодни лихви до 1,75% и срок до 24 месеца

Валута: BGN / EUR
Срок: 6, 12, 24месеца
Годишна лихва до: 0,9111, 75% за 24-месечен депозит в лева и евро

cover

Характеристики:

 • Минимална сума за откриване: 2 000 лева или 1 000 евро;
 • Без такса откриване, поддръжка и закриване на сметката на депозита;
 • Срок: 6, 12 и 24 месеца;
 • Максимален допустим размер на един депозит: 200 000 лева или 100 000 евро;
 • Захранване: Първоначалното захранване на депозита може да извършите чрез превод само от Ваша сметка в друга банка в България или ЕС. Може да захраните депозита в срок до 10 календарни дни от откриването му, чрез един или повече преводи от други банки. При захранване с втори и следващ превод, средствата могат да бъдат наредени не само от Ваша сметка;
 • Общата сума на депозита е наличността по депозитната Ви сметка в края на 10-ия календарен ден от откриването му;
 • Условия за довнасяне: Разрешава се ежемесечно довнасяне на сума, ненадвишаваща „Общата сума на депозита“ при първоначалното му откриване. Довнасяне се извършва чрез превод от сметка в друга банка;
 • Подновяване: Депозитът се подновява автоматично за същия период, равен на срока на договорения депозит, при лихвен процент и условия, приложими за този вид депозит към датата на подновяване;
 • Закриване: Депозитът се закрива, като общата сума се прехвърли през онлайн банкиране по платежна сметка на клиента в Д Банк.

Предимства:

 • icon calendarПолучаваш АКТИВЕН достъп до услугата за отдалечено банкиране      Д Банк Онлайн, без да посещаваш банката.
 • icon searchНа падеж, твоят депозит се подновява автоматично за същия период.
 • icon percentВъзможност да откриеш дебитна карта с платежна сметка през Д Банк Онлайн.

 • icon searchПравиш преводи, плащаш битови сметки или откриваш нови депозитни продукти директно през своя Д Банк Онлайн профил.


Как да си открия Онлайн депозит за първи път?

За нови клиенти, както и за съществуващи клиенти без достъп до платформата за отдалечено банкиране на Д Банк, първият депозит може да бъде открит чрез онлайн заявка, през специално създадената страница https://deposit.dbank.bg

За настоящи клиенти на Банката, които вече имат активен достъп до Д Банк Онлайн, могат да открият депозита директно през своя профил в Д Банк Онлайн https://online.dbank.bg


Избирайки Онлайн депозит, спомагаш активно за опазването на Околната среда, като предотвратяваш отпечатването на над 100 страници документи на хартия, а също така, и спестяваш от своето време!

Go Green

*Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти и предварителна информация за еднократни платежни услуги, онлайн или от нашите офиси. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.