Политика

Политиката на Търговска банка Д АД е да бъде предпочитан работодател в България и да привлича и задържа най-способните служители с висок професионализъм и изявени личностни качества, за да създаде екип от хора, мотивирани да бъдат най-добрите.