Депозити

VIP депозит

Ако търсите как да инвестирате спестяванията си в лева и евро и може да депозирате парите си за определен срок в Банката, Вашето решение е новият ни VIP депозит с висока доходност за 6, 12, 24 или 36 месеца в лева или евро.

Може да получите лихви до 2,20% за Вашите пари

Валута: BGN / EUR
Срок: 6, 12, 24 и 36 месеца
Лихва до: 2,20% за депозит в лева и евро за 36 месеца

cover

Имате възможност:

  • Да изберете срок на депозита от 6, 12, 24 или 36 месеца, в зависимост от Вашите планове
  • Да довнасяте ежемесечно средства до размера на първоначалната сума, с която е открит депозитът, които ще получат същата висока лихва
  • Да проследявате спестяванията си чрез Д Банк Онлайн
  • Да използвате депозита си като обезпечение по кредита

Параметри:

  • icon calendarСрок от 6, 12, 24 или 36 месеца
  • icon percentЛихва до 2,20%* (за депозит в лева и евро за 36 месеца)
  • icon coinsВалута -  лева или в евро
  • icon docВъзможност за довнасяне по всяко време до размера на първоначално регистрирана сума при същите лихвени условия

*Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти и предварителна информация за еднократни платежни услуги,, онлайн или от нашите офиси. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.