Овърдрафт

Овърдрафт

Ако искате да имате допълнителни средства по Вашата карта по всяко време и да разполагате с тях, когато имате необходимост, то Вашето решение е кредит-овърдрафт по картова сметка.

С овърдрафт по картова сметка Вие можете многократно да надвишавате наличното салдо по сметката си до предварително определен лимит.

cover

Предимства:

 • Лесен достъп до допълнителни средства при временен недостиг на пари
 • Възможност за гъвкаво управление на Вашите финанси
 • Плащате лихва само върху усвоената сума по кредита
 • Изгодни и прозрачни лихвени условия с  фиксирана лихва
 • Улеснена процедура за отпускане на кредита

Параметри:

 • icon calendarСрок  до 24 месеца, с възможност за подновяване
 • icon searchОбезпечение - залог върху заплата, пенсия или постъпления по сметки в Банката
 • icon percentФиксирана лихва за срока на овърдрафта, като лихвата е дължима месечно на всяка падежна дата и се начислява ежедневно върху реално ползваната сума
 • icon coinsМаксимален размер – в зависимост от официално доказания Ви, средномесечен нетен доход за последните 6 месеца                                                    - до три работни заплати/ до една пенсия
 • icon docПогасяване - автоматично при постъпване на суми по сметката Ви

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти и ще попълни заявка вместо вас.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
Такса за проучване и одобрение на овърдрафт 1%, мин. 10 лв.
Месечна такса за обслужване на платежна сметка за кредита 2,50 лв. 1. Лична карта на кредитоискателя
 2. Искане за кредит-овърдрафт
 3. Декларация във връзка с искане за овърдрафт
 4. Съгласие за превод на РЗ/Удостоверение за доход на кредитоискателя
1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.