Потребителски кредити

Потребителски кредит с ипотека

За малки и големи планове...

Ако Ви трябва по-голям размер кредит, при изгодна лихва и по-дълъг срок на изплащане, обезпечен с недвижим имот, то потребителският ни кредит с ипотека е Вашето решение.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 240 месеца
Максимална сума: 1 000 000 лева
Лихва от: 2,90%

cover

Предимства:

 • По-дълъг срок на погасяване (до 20 години)
 • Прозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита
 • По-изгодни лихви при превод на работната заплата в Банката, ползване на кредитна карта MasterCard Standard и пакет Алегро или Модерато
 • Улеснена процедура за отпускане на кредита

Параметри:

 • icon calendarСрок на погасяване: от 5 до 20 години                                       Валута: лева и евро
 • icon searchОбезпечение - ипотека върху напълно завършени жилищни или нежилищни имоти с Акт 16
 • icon percentПроменлива лихва от 2,90% за целия срок на договора, формирана от Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка, с включен пакет Алегро
 • icon coinsРазмер на кредита: до 1 000 000 лева/ 500 000 евро (до 75% от стойността на ипотекирания имот)
 • icon docПогасяване - с анюитетни или с намаляващи месечни вноски

* Референтните стойности за Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

При кредити с ограничена отговорност, до размера на обезпечението, съгласно Закона за потребителския кредит (чл.11, ал.5), годишните лихви се завишават с 1%.

Пример: При кредит в размер на 100 000 лв. за срок от 20 г., при поета пълна отговорност, лихвеният процент е 2.90. Изплащането е на равни анюитетни месечни вноски в размер на 549.60 лв., при превод на работна заплата или 150% от месечната вноска по картова сметка с Debit MasterCard. ГПР ще е в размер на 3.17%, а общата дължима сума ще е 134 513.20 лв.. Включените такси по кредита са: такса за проучване и одобрение – 100 лв., месечна такса за пакет „Алегро” – 5.95лв., такса оценка на имота – 120 лв., такса на Банката за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека – 60 лв., такса на Банката за подновяване и вписване подновяване на ипотека 60 лв., годишна такса обслужване на кредитна карта 42 лв

Повече информация за този вид кредит може да получите в офисите на Банката или от обща информация за предлаганите ипотечни кредити

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
Такса за проучване и одобрение на ипотечен кредит 100 лева

Предсрочно погасяване след изплащане на 12 месечни погасителни вноски, 1% при предсрочно погасяване преди изплащане на първите 12 месечни погасителни вноски

Без такса
Месечна такса пакет Алегро
5,95 лева
Годишна такса обслужване на кредитна карта MasterCard Standard
42 лева
Такса оценка на имот120 лева
Такса заличаване на ипотека60 лева
Такса подновяване и вписване на ипотека60 лева
1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )

Към всеки потребителски кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: