Потребителски кредити

Потребителски кредит с ипотека

За малки и големи планове...

Ако Ви трябва по-голям размер кредит, при изгодна лихва и по-дълъг срок на изплащане, обезпечен с недвижим имот, то потребителският ни кредит с ипотека е Вашето решение.

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 240 месеца
Максимална сума: 1 000 000 лева
Лихва от: 4,5%

cover

Предимства:

 • По-дълъг срок на погасяване (до 20 години)
 • Прозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита - фиксирана лихва през 1-та година и плаваща за останалия период
 • По-изгодни лихви при превод на работната заплата в Банката, ползване на кредитна карта MasterCard Standard и плащане на поне 2 комунални услуги месечно
 • Улеснена процедура за отпускане на кредитаи нужди

Параметри:

 • icon calendarСрок на погасяване: от 5 до 20 години                                       Валута: лева и евро
 • icon searchОбезпечение - ипотека върху напълно завършени жилищни или нежилищни имоти с Акт 16
 • icon percentФиксиран лихвен процент от 4,50% за първата година и плаваща лихва за останалия период, на база 6M EURIBOR и надбавка
 • icon coinsРазмер на кредита: до 1 000 000 лева/ 500 000 евро (до 75% от стойността на ипотекирания имот)
 • icon docПогасяване - с анюитетни или с намаляващи месечни вноски

* Пазарните индекси за 6M EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

При кредити с ограничена отговорност, до размера на обезпечението, съгласно Закона за потребителския кредит (чл.11, ал.5), годишните лихви се завишават с 1%.

Годишният процент на разходите (ГПР) е 5,03% за кредит в размер 50 000 лева, със срок на погасяване 120 месеца. Лихвеният процент 4,50% (фиксиран за 1-та година и плаващ за останалия срок, формиран от 6M EURIBOR* и фиксирана надбавка). 100 лв. такса проучване и одобрение на кредита, 2 лв. такса откриване на разпл. сметка, 2 лв. мес. такса за обслужване на разпл. сметка, 1,60 лева мес. такса обслужване картова сметка, 120 лв. такса оценка на имота, 60 лв. такса съгласие за заличаване ипотека, 60 лв. такса подновяване и вписване ипотека, 36 лв. год. такса обслужване на кр. карта, 0,30 лв. мес. такса за 2 бр. комунални услуги. Общата сума за погасяване 63 313,05 лева, мес. вноска 518,19 лева.

Повече информация за този вид кредит може да получите от офисите на Банката

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
Такса за проучване и одобрение на ипотечен кредит 100 лева

Предсрочно погасяване след изплащане на 12 месечни погасителни вноски, 1% при предсрочно погасяване преди изплащане на първите 12 месечни погасителни вноски

Без такса
Такса за откриване на разплащателна сметка 2 лева
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 2 лева
Месечна такса за обслужване на картова платежна сметка 2 лева
Годишна такса обслужване на кредитна карта MasterCard Standard
42 лева
Месечна такса за 2 броя комунални услуги0,30 лева
Такса оценка на имот120 лева
Такса заличаване на ипотека60 лева
Такса подновяване и вписване на ипотека60 лева
1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )

Към всеки потребителски кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: