Безсрочни влогове и сметки

Информация за прехвърляне на платежни сметки

Ако имате сметка в друга банка в страната, но не желаете да работите с нея, нашата услуга по прехвърляне на платежни сметки е Вашето решение.

Ако имате сметка в друга банка в страната, но не желаете да работите с нея, нашата услуга по прехвърляне на платежни сметки е Вашето решение.

Може да прехвърлите сметката в Д Банк чрез услугата ни по прехвърляне на платежна сметка на физически лица между две банки на територията на Република България - посетете някой от офисите на Д Банк в цялата страна и се възползвайте от нашето предложение. Пълно описание на процедурата по прехвърляне ще намерите в прикачения файл.

Процесът по прехвърляне на сметка се прилага съгласно „Закона за платежните услуги и платежните системи“ (ЗПУПС). Платежните сметки могат да се прехвърлят, ако са в една и съща валута при доставчици на платежни услуги на територията на страната.