Жилищни кредити

Жилищен кредит с пакет "Желан дом"

Планирате да купите недвижим имот, осигурите средства за довършителните работи, направите ремонт и подобрения или да рефинансирате жилищен кредит, то Вашето решение е жилищният ни кредит с пакет „Желан дом”

С отстъпки от лихвата за целия период на кредита: 0,50% при активиране на пакетна програма "Модерато" или 0,60% при активиране на пакетна програма "Алегро"

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 35 години
Максимален размер: до 100% от покупната цена
Лихва от: 2,60%

cover

Предимства:

 • Още по-изгодни лихвени нива
 • Изравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро
 • Издаване на кредитна карта MasterCard с кредитен лимит до 5% от размера на разрешения кредит, но не повече от 5 000 лв.
 • Без такса за предсрочно погасяване след първата година
 • Предварително одобрение на база доходи

Параметри:

 • icon calendarСрок  на погасяване – до 35 години
 • icon searchЦел на кредита – покупка, ремонт или довършителни строителни работи на жилищен  имот или рефинансиране на жилищни кредити към други банки
 • icon percentПроменлива лихва от 2,60% за целия срок на договора, формирана от Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка*
 • icon coinsРазмер на кредита - до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от стойността на недвижимия имот, предмет на сделката, в зависимост от неговия тип и локация. Валута на кредита – лева и евро
 • icon docОбезпечение:  ипотека върху имота, предмет на сделката.           Застраховка имущество за имота, приет за обезпечение
 • icon percent0,50% при активиране на "Модерато"
      или
  0,60% при активиране на пакет "Алегро"  

* Посочените лихвени проценти са валидни при превод на работна заплата в Банката или 150% от вноската по кредита, издаване на кредитна карта и заплащане на две комунални услуги месечно през Банката. При кредити, отпуснати с клауза за ограничена отговорност до размера на обезпечението, съгласно Закона за потребителския кредит (чл. 11, ал. 5), годишните лихви се завишават с 1,00 процентни пункта.

Пример: При кредит в размер на 100 000 лв. за срок от 20 г. при поета пълна отговорност лихвеният процент е 2.60%. Изплащането е на равни анюитетни месечни вноски в размер на 534.79 лв., при превод на работна заплата или 150% от месечната вноска по картова сметка с Debit MasterCard. ГПР ще е в размер на 2.77%, а общата дължима сума ще е 129 877.13 лв. Включените такси по кредита са: такса за проучване и одобрение – 100 лв., месечна такса за пакет „Алегро” – 5.95лв., такса оценка на имота – 120 лв., такса на Банката за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека – 60 лв., такса на Банката за подновяване и вписване подновяване на ипотека 60 лв., годишна такса обслужване на кредитна карта 42 лв.

*Референтните стойности за Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

Повече информация за този кредит и още по-изгодните ни условия за рефинансиране на кредити от друга банка може да получите в офисите на Банката или от обща информация за предлаганите ипотечни кредити

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
Такса за проучване и одобрение на кредита 100 лева
Предсрочно погасяване след изплащане на 12 мес. погасителни вноски, 1% при предсрочно погасяване преди изплащане на първите 12 мес. погасителни вноскиБез такса 
Такса за откриване на разплащателна сметка0 лева
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка 0 лева
Месечна такса за обслужване на картова платежна сметка0 лева
Месечна такса за обслужване на пакет "Модерато"/ "Алегро"
4,50/ 5,95 лева
Годишна такса обслужване на кредитна карта MasterCard Standard
42 лева
Вписване на ипотека към БанкатаБез такса 
Изготвяне на проект за нотариален акт за ипотекаБез такса 
Такса оценка на имот120 лева
Такса заличаване на ипотека60 лева
Такса подновяване и вписване на ипотека60 лева
1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )

Към всеки жилищен кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: