Стандартен кредит за оборотни средства

Гъвкаво финансиране за дългосрочно планиране на бизнеса с регулярно намаляване на дълга и подходящо структуриран погасителен план

Виж още

Кредитна линия

Финансов продукт с възможност за многократно усвояване и погасяване, съобразено с характера на бизнеса с оптимално управление на лихвените разходи

Виж още

Овърдрафт

Кредитен продукт, който се усвоява директно от разплащателната Ви сметка и с автоматично погасяване с всяко постъпление

Виж още

Инвестиционен кредит

Финансиране за реализиране на инвестиционните Ви планове

Виж още

Микрокредити

С микрокредите на Д Банк - микрокредит за оборотни средства и микро овърдрафт, получавате възможност за оптимално управление и планиране на лихвените Ви разходи.

Виж още

Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични електрически централи

Ако искате да инвестирате в енегрийната си независимост, инвестиционният кредит за изграждане на фотоволтаични електрически централи на Д Банк е точното решение

Виж още