Стандартен кредит за оборотни средства

Гъвкаво финансиране за дългосрочно планиране на бизнеса с регулярно намаляване на дълга и подходящо структуриран погасителен план

Виж повече

Кредитна линия

Финансов продукт с възможност за многократно усвояване и погасяване, съобразено с характера на бизнеса с оптимално управление на лихвените разходи

Виж повече

Овърдрафт

Кредитен продукт, който се усвоява директно от разплащателната Ви сметка и с автоматично погасяване с всяко постъпление

Виж повече

Инвестиционен кредит

Финансиране за реализиране на инвестиционните Ви планове

Виж повече

Микрокредити

С микрокредите на Д Банк - микрокредит за оборотни средства и микро овърдрафт, получавате възможност за оптимално управление и планиране на лихвените Ви разходи.

Виж повече