Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )

Продуктов съветник

Ако имате нужда от съвет при избор на продукт, използвайте нашия продуктов съветник

Новини

Банките и правоохранителните органи в съвместна кампания срещу “финансовите мулета” за осми път

Д Банк отново е част от кампанията на АББ

Д Банк с обновен и релокиран финансов център в град Добрич

Офисът е релокиран от 24.10.2022 г.

Д Банк с участие на Бата Агро 2022

Изложението се провежда в периода 16-20 май на летещето в Стара Загора

Банките и правоохранителните органи в съвместна кампания срещу „финансовите мулета“ за седми път

За поредна година Д Банк се включва в кампанията

Д Банк с повишен кредитен рейтинг

Банката вече е с дългосрочен рейтинг ВBB+ (BG) и краткосрочен рейтинг A-2 (BG) по национална скала

Асоциация на банките в България и нейните членове се включват в информационна кампания на Европол срещу най-честите видове кибер измами

Д Банк участва в инициативата за поредна година

Д Банк с участие на Бата Агро

Банката участва съвместно с лизинговото си дружество

Д Банк с обновен и релокиран регионален и финансов център във Варна

Д Банк с обновен и релокиран офис в град Велико Търново

Д Банк отново удължава срока за кандидатстване по механизмите за отсрочване на кредитни задължения, във връзка с пандемията от COVID-19

Срокът за кандидатстване е удължен до 23.03.2021 г.

Уведомления

Празнично работно време

Уведомление за предстоящи промени

Промените влизат в сила от 05 декември 2022 г.

Уведомление за предстоящи промени

Промените влизат в сила от 30 януари 2023 г.

Планирани подобрения в информационните системи на 26.11.2022 г.

Възможно е да бъдат наблюдавани временни неудобства при работа на потребители с авторизационен механизъм Д Токън в интервала от 07:00 на 26.11.2022 до 24:00 часа на 26.11.2022 г.

Уведомление за предстоящо сливане на ФЦ Варна и ИРМ Осми приморски полк

Считано от 01.12.2022 г.

Уведомление за промени

Допълнителни услуги и функционалности за притежателите на банкови карти

Д Банк предприема промени в Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити на физически лица и Методика за определяне на референтен лихвен процент на бизнес клиенти.

Промените влизат в сила от 01.11.2022 г.

Уведомление за предстояща смяна на локацията на ФЦ Добрич

Д Банк премества офиса си на ул. "България" №2 считано от 24.10.2022 г.

Промени в използването на услугата Д Банк Онлайн за всички потребители с метод на автентикация TAN чрез SMS

Промените влизат в сила от 29 септември 2022 г.

Уведомление за предстоящи промени

Промените влизат в сила от 01.11.2022 г.

Помощ

Анкета

Какъв продукт/услуга на Д Банк използвате?