Новини

Ново средство за автентикация в Д Банк Онлайн

С мобилното приложение Д Токен

Механизми за отсрочване на кредитни задължения, във връзка с пандемията от COVID-19

Прессъобщение на БНБ за утвърждаване на представения от АББ проект на ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества

Редът се базира на приетите от Европейския банков орган (ЕБО) Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02)

Грижа за клиента по време на пандемията от COVID-19

Д Банк винаги поставя на първо място здравето на своите клиенти и служители, като същевременно обезпечава непрекъсваемост на процесите

По-висок лимит за безконтактни плащания без въвеждане на ПИН

Работата по актуализиране на софтуера на ПОС устройствата в България се планира поетапното да завърши по график до 31 март 2020 г.

Д Банк с промоция за малкия бизнес

Промоционалните условия са в сила до 29.05.2020

Д Банк ще участва в инициативата "Ден за акции" на БФБ

По време на борсовата сесия на 12 юни

Нов жилищен кредит с лихва 2,75%

Отлична лихва за отличния дом

Д Банк пуска на пазара нов спестовен продукт с авансово изплащане на лихвата - депозит "Предимство"

Лихва до 1,35% и срок до 3 години

Срещи с агробизнеса по места

Д Банк продължава традицията за информационни срещи с бизнеса по региони

Уведомления

Д Банк стартира предлагането на безлихвен потребителски кредит "Защита" в размер до 4500 лв.

Кредитът е по Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19

ВАЖНО - Разширени възможности за дистанционно банкиране от Търговска банка Д АД

Допълнителни препоръки във връзка с глобалната пандемия

Уведомление за промяна на документи

Промените влизат в сила от 03.06.2020

Уведомление за промяна на документи

Промените влизат в сила от 01.06.2020

Уведомление за промяна на документи

Промените влизат в сила от 28 април 2020

Уведомление за промяна на документи

Промените са в т. 6.6., Раздел. I Банкови сметки от Тарифа за таксите и комисиони за бизнес клиенти и т. 9.1, Раздел. I Банкови сметки от Тарифа за такси и комисиони за физически лица.

Уведомление за промени в Д Банк Онлайн

Промените влизат в сила от 22.04.2020

Празнично работно време

Работното време на офисите с клиенти на 31.12.2019 (вторник) ще бъде до 12.00 часа

ОПОВЕСТЯВАНЕ по отношение на данните, публикувани от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките и по отношение на регулаторните технически стандарти за публикуване

Период: 01.07.2019-30.09.2019

Уведомление за промяна на документи

Промените влизат в сила от 15.12.2019 и 11.02.2020

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )

Продуктов съветник

Ако имате нужда от съвет при избор на продукт, използвайте нашия продуктов съветник

Помощ

Анкета

Как оценявате нашето онлайн банкиране?