Търговска Банка Д АД е член на: Асоциация на банките в България, БИСЕРА, Българска фондова борса, Централен депозитар АД, Фонд за гарантиране на влоговете в банките, RINGS, Кредитен превод SEPA, SWIFT SCRL, Target2.

Банката изпълнява нареждания за плащания по сметки в клоновата мрежа на банката, по сметки в други български банки, по сметки в чуждестранни банки от цял свят, съгласно действащото в страната законодателство. Можете да получавате преводи от други български банки, както и от всички чуждестранни банки чрез кореспондентската ни мрежа.