Депозити

Депозит "Сигурност"

Ако търсите по-висока доходност за по-дълъг период за Вашите спестявания, то нашият депозит “Сигурност” е Вашето решение

Валута: BGN / EUR
Срок: 12,18, 24 и 36 месеца
Минимална сума: 100 лева / 50 евро
Лихва до: 2,10% за 36 месеца в лева и евро

cover

Имате възможност:

 • Да получите гарантирана доходност с атрактивни лихви до 2,10% в лева и евро
 • Да инвестирате дългосрочно (по Ваш избор от 12, 18, 24 или 36 месеца) за по-добра доходност
 • Да довнасяте ежемесечно сума, не по-голяма от сумата с която е открит първоначално депозитът
 • Да проследявате спестяванията си чрез Д Банк Онлайн
 • Да използвате депозита си като обезпечение по кредита

Параметри:

 • icon calendarСрок от 12, 18, 24 или 36 месеца Валута - лева и евро
 • icon searchНа падежната дата депозитът се подновява като стандартен едногодишен депозит
 • icon percentЛихви - до 2,10%* (за 36 месечен депозит в лева и евро)
 • Минимална сума – 100 лева / 50 евро
  icon coins

*Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти и предварителна информация за еднократни платежни услуги,. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.