VIP депозит

Ако търсите как да инвестирате спестяванията си в лева и евро и може да депозирате парите си за определен срок в Банката, Вашето решение е новият ни VIP депозит с висока доходност за 6, 12, 24 или 36 месеца в лева или евро.

Валута: BGN / EUR
Срок: 6, 12, 24 и 36 месеца
Лихва до: 2,20% за депозит в лева и евро за 36 месеца

Може да получите лихви до 2,20% за Вашите пари

Виж още

Онлайн Депозит

Вече може да станеш клиент на Д Банк без да посещаваш банката!
Открий Онлайн депозит в Д Банк бързо и удобно чрез кратък онлайн процес, само за няколко минути.

Валута: BGN и EUR
Срок: 6, 12 и 24 месеца
Годишна лихва до: 1,75% за 24-месечни депозити в лева и евро

С изгодни лихви до 1,75% и срок до 24 месеца

Виж още

Депозит "Сигурност"

Ако търсите по-висока доходност за по-дълъг период за Вашите спестявания, то нашият депозит “Сигурност” е Вашето решение

Валута: BGN / EUR
Срок: 12,18, 24 и 36 месеца
Минимална сума: 100 лева / 50 евро
Лихва до: 1,80% за 36 месеца в лева и евро

Виж още

Депозит с нарастваща лихва "Бъди богат!"

Ако искате спестяванията Ви да работят сериозно във Ваша полза през следващата година, нашият срочен депозит с нарастваща лихва „Бъди богат” е Вашето решение.

Валута: BGN / EUR
Срок: 6 и 12 месеца
Минимална сума: 100 лв / 50 евро
Лихва до: 1,15 % ефективна годишна лихва за 12-месечен депозит

Виж още

"Д Банк Макси"

Ако търсите МАКСИмална доходност за парите си, нашият срочен депозит „Д Банк МАКСИ” е Вашето решение.

Валута: BGN / EUR
Срок: 1,3,6 и 12 месеца
Минимална сума: 100 лв / 50 евро
Лихва до: 1,15 % за 12-месечен депозит

Виж още

Стандартeн депозит

Ако искате да спечелите, спестявайки при нас в левове, евро или щатски долари, нашият стандартен депозит с добрите си лихви е Вашето решение.

Валута: BGN / EUR / USD
Срок: 1,3,6 и 12 месеца
Минимална сума: 100 лв / 50 евро/ 40 щатски долара

* За суми над 1 000 000 лв. или евро лихвеният процент се определя по договаряне с Банката.

Виж още