Необходими документи за кандидатстване:
           • Мотивационно писмо
           • Автобиография с актуална снимка

          Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.