Финансиране

Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични електрически централи

Ако искате да инвестирате в енегрийната си независимост, инвестиционният кредит за изграждане на фотоволтаични електрически централи на Д Банк е точното решение

cover

Дългосрочен кредит за закупуване на фабрично ново оборудване и последващ монтаж (панели, инвертори, кабели, конструкции и др.) за изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия, с общо инсталирана мощност до 2 MWp:

  • Целева група - местни юридически лица, осъществяващи стопанска дейност, регистрирани в съответствие с действащото законодателство на Република България;
  • Размер - до 80% /без вкл. ДДС/ от приетите разходи за закупуване на оборудване и последващ монтаж за изграждане на ФтЕЦ;
  • Валута - BGN и EUR;
  • Срок на кредита - до 120 месеца, с възможност за ползване на гратисен период до пускане на фотоволтаичната инсталация в експлоатация. Максимален срок на гратисният период – до 12 месеца;
  • Усвояване - безкасово усвояване (еднократно или на части);
  • Погасяване - равни годишни плащания по главница, с ежемесечни плащания изчислени на база производителността на ФтЕЦ-a, предмет на финансиране.