cover


Търговска банка Д АД е динамична и иновативна универсална банкa, която се стреми да предлага индивидуализирани финансови решения, съчетани с пълно банково обслужване и в унисон с най-добрите европейски практики. Ангажираме се да разбираме нуждите на нашите клиенти, за да им предоставим лесни, удобни и разработени специално за техните потребности банкови продукти. В своята дейност:


  • Държим на почтеността в работата ни с всички клиенти, служители и институции
  • Създаваме и поддържаме високи стандарти в обслужването
  • Спазваме най-добрите управленски норми и бизнес практики
  • Общуваме открито и прозрачно в отношенията ни
  • Търсим дълготрайни взаимоотношения, основани на стабилност и коректност
  • Стремим се да сме проактивни и гъвкави в предоставянето на качествени услуги
  • Работим в партньорство с всички социални групи, с фокус върху клиента
  • Отстояваме позицията си на надежден партньор, спечелил доверието на своите служители и клиенти
cover


Организационната структура на Търговска банка Д АД е с ясно дефинирани права и функции на управление и отговорности на всички нива. Състои от Надзорен съвет, Управителен съвет, служба "Вътрешен одит", дирекция "Банкова сигурност, бизнес звена и поддържащи звена.

                          

cover


Търговска банка Д има двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен съвет и Управителен съвет.

Надзорен съвет: 

    г-н Фуат Гювен - председател на НС

    г-н Валери Борисов

    г-н Бахатин Гюрбюз

Управителен съвет: 

    г-жа Анна Аспарухова - председател на УС и Главен изпълнителен директор

    г-н Мартин Ганчев - член на УС и изпълнителен директор

    г-н Пламен Дерменджиев - член на УС

    г-жа Валентина Борисова - член на УС

    г-н Захари Алипиев - член на УС