Кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС

Финансиране на проекти по европейски програми

Комбинация от инвестиционен кредит за финансиране на проекти по програми на ЕС и мостови кредит за финансиране на ДДС

Виж още

Програма "Напред" на ББР

Посредством споразумение с Българска банка за развитие, ние подкрепяме малки и средни предприятия като предоставяме достъп до източник на преференциални условия за финансиране

Виж още

Гаранционна схема НГФ – ПРСР

Инвестиционни кредити и кредити за оборотни средства по Споразумение за издаване на гаранции от Националния Гаранционен Фонд за допълване на обезпечението на предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР (2014-2020)

Виж още