Овърдрафт

Ако искате да имате допълнителни средства по Вашата карта по всяко време и да разполагате с тях, когато имате необходимост, то Вашето решение е кредит-овърдрафт по картова сметка.

С овърдрафт по картова сметка Вие можете многократно да надвишавате наличното салдо по сметката си до предварително определен лимит.

Виж още

Овърдрафт с парично обезпечение

Ако имате спестявания и не искате да нарушавате депозита си, за да реализирате плановете си, Вашето решение е овърдрафт, обезпечен с парични средства.

Валута: BGN / EUR
Срок до: 12 месеца
Лихва: лихва по депозита* + 2,50% *лихва по привлечените средства към дата на отпускане на кредита

Можете да усвоявате и погасявате суми многократно в договорения срок, за който е разрешен овърдрафта.

Виж още