Жилищни кредити

Жилищни кредити "Наш дом"

Ако планирате да купите жилище за Вас, семейството и децата Ви, Вашето решение е жилищен кредит „Наш дом”.

Предлагаме една изключителна оферта - общ лихвен бонус от 1,75% за първите 5 години, с който лихвата ви за периода става 2,30%, и 2,65% за остатъчния период

Валута: BGN / EUR
Максимален срок: 35 години
Максимален размер: до 100% от покупната цена
Лихва от: 2,40%

cover

Предимства:

 • Още по-изгодни лихвени нива
 • Изравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро
 • Издаване на кредитна карта MasterCard с кредитен лимит до 5% от размера на разрешения кредит, но не повече от 5 000 лв.
 • С отстъпки от лихвата за целия период на кредита: -0,60% при активиране на пакетна програма "Алегро" или пакетна програма "Онлайн"
 • БОНУС - възстановяване до 1,75% върху остатъка от главницата на кредита за първите 5 години, с който лихвата Ви за първите 5 години от кредита става 2,30% и 2,65% за остатъчния период*

*Лихвеният бонус се начислява ежемесечно върху остатъчния дълг по кредита и се изплаща по Ваша сметка на датата на падеж на 13, 25, 37, 49, 61-вата погасителна вноска. Условие за получаване на 5 годишния бонус е редовно погасяване на дължимите месечни погасителни вноски (без допускани закъснения повече от 30 дни) и не повече от 10% частично предсрочно погасяване от отпуснатия кредит за петгодишния период на бонуса

Параметри:

 • icon calendarСрок  на погасяване – до 35 години
 • icon searchЦел на кредита – покупка, ремонт или довършителни строителни работи на жилищен  имот или рефинансиране на жилищни кредити към други банки
 • icon percentПроменлива лихва от 2,40% за целия срок на договора, формирана от Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) + надбавка*
 • icon coinsРазмер на кредита - до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от стойността на недвижимия имот, предмет на сделката, в зависимост от неговия тип и локация.               Валута на кредита – лева и евро
 • icon docОбезпечение:  ипотека върху имота, предмет на сделката.                            Застраховка имущество за имота, приет за обезпечение

* Посочените лихвени проценти са валидни при превод на работна заплата в Банката или 150% от вноската по кредита, издаване на кредитна карта и заплащане на две комунални услуги месечно през Банката. При кредити, отпуснати с клауза за ограничена отговорност до размера на обезпечението, съгласно Закона за потребителския кредит (чл. 11, ал. 5), годишните лихви се завишават с 1,00 процентни пункта.

Пример с лихвен бонус: При кредит в размер на 100 000 лв. за срок от 35 г. при поета пълна отговорност лихвеният процент е 2.65%. Изплащането е на равни анюитетни месечни вноски в размер на 365.59 лв., при превод на работна заплата или 150% от месечната вноска по картова сметка с Debit MasterCard. ГПР ще е в размер на 2.88%, а общата дължима сума ще е 159 914.88 лв.. За първите пет години Ви връщаме по сметка 1 644.51 лева. Включените такси по кредита са: такса за проучване и одобрение – 0 лв., месечна такса пакет „Алегро“ - 5.95 лв., такса оценка на имота – 200 лв., такса на Банката за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека – 100 лв., такса на Банката за подновяване и вписване подновяване на ипотека 100 лв., годишна такса обслужване на кредитна карта 42 лв

Пример за възстановена 1,75% лихва по жилищен кредит „Наш дом“ за кредит от 100 000 лева и срок от 35 години

 Период в години

1-ва

2-ра

3-та

4-та

5-та

Общо

Лихвен бонус

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

0,35%

1,75%

Възстановена лихва в BGN

347,08

340,83

334,41

327,82

294,37

1 644,51

Пример без лихвен бонус: При кредит в размер на 100 000 лв. за срок от 35 г. при поета пълна отговорност лихвеният процент е 2.40%. Изплащането е на равни анюитетни месечни вноски в размер на 352.16 лв., при превод на работна заплата или 150% от месечната вноска по картова сметка с Debit MasterCard. ГПР ще е в размер на 2,63%, а общата дължима сума ще е 152 275.29 лв.. Включените такси по кредита са: такса за проучване и одобрение – 0 лв., месечна такса пакет „Алегро“ - 5.95 лв., такса оценка на имота – 200 лв., такса на Банката за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека – 100 лв., такса на Банката за подновяване и вписване подновяване на ипотека 100 лв., годишна такса обслужване на кредитна карта 42 лв

*Референтните стойности за Приложим индекс физически лица (ПИФЛ) се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

Повече информация за този кредит и още по-изгодните ни условия за рефинансиране на кредити от друга банка може да получите в офисите на Банката или от обща информация за предлаганите ипотечни кредити

Как да вземеш кредит:

 1. Попълнете кратка форма

  Наш консултант ще ви се обади, ще попълни заявка за вас, и по-късно ще ви информираме за нашето решение

  Вземи кредит онлайн
 2. Обадете се на нашия телефон

  Свържи се с наш консултант, той ще ви информира за нашите банкови продукти.

  0700 40 400
 3. Посетете един от нашите клонове

  Предпочитате ли пряк контакт? Попълнете заявление с наш служител в банката

  Виж клонова мрежа
Такса за проучване и одобрение на кредита 0 лева
Предсрочно погасяване след изплащане на 12 мес. погасителни вноски, 1% при предсрочно погасяване преди изплащане на първите 12 мес. погасителни вноскиБез такса 
Месечна такса за пакет "Алегро"
5,95 лева
Месечна такса за пакет "Онлайн"
6,60 лева
Годишна такса обслужване на кредитна карта MasterCard Standard
42 лева
Такса оценка на имот200 лева
Такса заличаване на ипотека100 лева
Такса подновяване и вписване на ипотека100 лева


1. Лични данни


2. Параметри на кредита

Сума:*
Период:*
мес.
3. Данни за работодател и доход

Чист месечен доход след данъци и осигуровки


4. Разходи за кредитни задължения

Общ размер на всички месечни вноски по кредитни задължения

Декларация

С настоящото декларирам, че информацията, която съм дал е точна и вярна. Запознат съм и потвърждавам, че прочетох и разбрах записаното в документа „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ ПРОВЕРКИ ПО ОНЛАЙН ИСКАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. Потвърждавам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани от " Търговска Банка Д " АД по описания в документа начин и за целите посочени в него, а именно за преценка на моята кредитоспособност и да не бъдат използвани за директен маркетинг.

Кредитен калкулатор

Сума:
Период:
мес. (г. и м. )

Към всеки жилищен кредит предлагаме следните специални оферти на преференциални цени: