Трезор

Търговска банка Д предлага на Ваше разположение сейф-касети за съхранение на ценности, при висока степен на сигурност и конфиденциалност.

Търговска банка Д предлага на Ваше разположение сейф-касети за съхранение на ценности, при висока степен на сигурност и конфиденциалност. 

Сейф-касетите се намират в трезорите на банката в гр. София на бул. "Генерал Тотлебен" 8 и на ул. "Г. Раковски" 133,  в гр. Варна на ул. "Иван Драсов" 10, в гр. Добрич на ул. "България" 2, в гр. Хасково на ул. "Хр. Ботев" 1 и в гр. Свиленград на пл. "5-ти октомври", където само Вие и/или упълномощено от Вас лице имате достъп до Вашата касета. 

За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел.  0700 40 400  или на телефоните на съответните офиси.

Няма съвпадения