Банкиране

Пакетни програми

Новите пакетни програми на Д банк са разработени специално за тези от Вас, които искат да спестят време и пари, като същевременно не се лишават от услугите на съвременните банкови продукти

Предлагаме на нашите клиенти 3 варианта за избор на пакетни програми - пакетите Модерато, Алегро и Онлайн

Спестете над 60% от стандартната цена на услугите по Тарифата на банката, като използвате пакет Модерато с включените в него 11 услуги:

1. Без такса за откриване на картова платежна сметка;
2. Без такса обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard;
3. Безплатна регистрация за Онлайн банкиране;
4. Без такса за 5 плащания на битови сметки месечно;
5. Без такса при теглене от АТМ на банката;
6. Тегления от АТМ на други банки в страната – 5 бр. при преференциална такса 0.90лв.;
7. Без такса при плащания с картата в търговски обекти в страната;
8. Без такса при вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк Онлайн;
9. Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение
всеки ден, в който има движение по сметката;
10. Без такса годишен абонамент за Д Инфо;
11. Без такса за 10 SMS съобщения за движения по сметката.

Банкирайте активно и спестете над 70% от стандартната цена по Тарифа, като използвате пакет Алегро с включените в него 14 услуги.

1. Без такса за откриване на картова платежна сметка;
2. Без такса обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard;
3. Без такса за откриване на втора платежна сметка;
4. Без такса за обслужване на втора платежна сметка ;
5. Безплатна регистрация за Онлайн банкиране и ползване на софтуерен токън;
6. Без такса при плащания на неограничен брой битови сметки;
7. Без такса за 5 БИСЕРА/blink преводи в лева към други банки, наредени през Д Банк Онлайн;
8. Безплатно теглене от АТМ на банката;
9. Без такса за 2 тегления от АТМ на други банки в страната;
10. Без такса при плащания с картата в търговски обекти в страната;
11. Без такса при вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк
Онлайн;
12. Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение
всеки ден, в който има движение по сметката;
13. Без такса годишен абонамент за Д Инфо;
14. Без такса при SMS съобщения за неограничен брой движения по сметката.

Спестете над 70% от стандартната цена на услугите по Тарифата на банката, като използвате пакет Онлайн с включените в него 17 услуги:

1. Без такса за откриване на картова платежна сметка;
2. Без такса за откриване на втора платежна сметка;
3. Без такса за обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard;
4. Без такса за обслужване на втора платежна сметка;
5. Без такса за 10 междубанкови превода в лева през БИСЕРА/blink, наредени през Д Банк Онлайн;
6. Без такса при плащане на битови сметки;
7. Без такса за вътрешнобанкови преводи в лева през Д Банк Онлайн;
8. Без такса за теглене от АТМ на банката;
9. Тегления от АТМ на други банки в страната – 10 броя при преференциална такса 0,90лв.;
10. Подарък – аксесоар (безплатно активиране на гривна с микро карта) към дебитната карта;
11. Валутни преводи в евро с експресен вальор същия ден за ЕИП през онлайн банкиране при преференциална такса от 4 евро на превод – до 3 броя;
12. Безплатно ползване на Д Банк Онлайн и софтуерен токън;
13. Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметка;
14. Без такса годишен абонамент за Д Инфо;
15. Без такса при SMS съобщения за неограничен брой движения по сметката;
16. Без такса при пазаруване с дебитна карта в магазини;
17. Без такса при пазаруване с карта в Интернет.


Пакет Модерато:

 • За ползване на услугите свързани с Д Инфо, трябва да имате абонамент за услугата Д Инфо, като за нея е избрано "единично таксуване"
 • Безплатните SMS-и, които са включени към пакета, са за операции по картовата сметка, към която е прикачен пакета. Ако сте пожелали да получавате съобщения за операции по други Ваши сметки, тези SMS-и ще се таксуват по Тарифа за услугата Д Инфо
 • За ползване на услугата за плащане на битови сметки, трябва да имате абонамент за услугата Автоматично плащане на битови сметки
 • Плащанията с дебитна карта в търговски обекти в страната не включват плащания на стоки през Интернет

Пакет Алегро:

 • За ползване на услугите свързани с Д Инфо, трябва да имате абонамент за услугата Д Инфо, като за нея е избрано "единично таксуване"
 • Безплатните SMS-и, които са включени към пакета, са за операции по всички сметки, които са включени към пакета. Ако сте пожелали да получавате съобщения за операции по други Ваши сметки, тези SMS-и ще се таксуват по Тарифа за услугата Д Инфо
 • За ползване на услугата за плащане на битови сметки, трябва да имате абонамент за услугата Автоматично плащане на битови сметки
 • Плащанията с дебитна карта в търговски обекти в страната не включват плащания на стоки през Интернет
 • Втората сметка към пакета може да бъде спестовна сметка или разплащателна платежна сметка в лева или във валута.

Пакет Онлайн:

 • За ползване на услугите свързани с Д Инфо, трябва да имате абонамент за услугата Д Инфо, като за нея е избрано "единично таксуване"
 • Безплатните SMS-и, които са включени към пакета, са за операции по всички сметки, които са включени към пакета. Ако сте пожелали да получавате съобщения за операции по други Ваши сметки, тези SMS-и ще се таксуват по Тарифа за услугата Д Инфо
 • За ползване на услугата за плащане на битови сметки, трябва да имате абонамент за услугата Автоматично плащане на битови сметки
 • Ползването на пакета ще бъде възможно при наличие на картова платежна сметка (карта Debit MasterCard). Тя ще бъде основна сметка за пакета
 • Втората сметка към пакета може да бъде спестовна сметка или разплащателна платежна сметка в лева или във валута.


С пакет МОДЕРАТО спестяваш 6,72 лева!

Услуги, включени в пакет МОДЕРАТО

Цена по тарифа

Цена в пакета

1. Такса за откриване на картова платежна сметка

1,00 лева

Без такса

2. Месечна такса за обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard

2,50 лева

Без такса

3. Такса за регистрация за Онлайн банкиране

-

Без такса

4. Такса за плащания на битови сметки (5 превода месечно х 0,25 лева за превод)

1,25 лева

Без такса

5. Такса при теглене от АТМ на банката

1,20 лева

Без такса

6. Тегления от АТМ на други банки в страната – 5 бр. при преференциална такса 0.90лв. (разлика за 5 тегления по 400 лева месечно при такса по Тарифа 1,35 лв.)

2,25 лева

Без такса

7. Плащания с картата в търговски обекти в страната

-

Без такса

8. Такса при вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк Онлайн

1,50 лева

Без такса

9. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката

1,00 лева

Без такса

10. Месечна такса при годишен абонамент за Д Инфо

0,08 лева

Без такса

11. Такса за 10 SMS съобщения за движения по сметката

1,44 лева

Без такса

Стойност на месечните такси

11,22 лева

4,50 лева

 С пакет АЛЕГРО спестяваш 15,56 лева!

Услуги, включени в пакет АЛЕГРО

Цена по тарифа

Цена в пакета

1. Такса за откриване на картова платежна сметка

1,00 лева

Без такса

2. Месечна такса за обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard

2,50 лева

Без такса

3. Такса за откриване на втора платежна сметка

2,00 лева

Без такса

4. Такса за обслужване на втора платежна сметка

3,20 лева

Без такса

5. Регистрация за Онлайн банкиране и ползване на софтуерен токън

-

Без такса

6. Такса при плащания на неограничен брой битови сметки

1,25 лева

Без такса

7. Такса за 5 БИСЕРА/blink преводи в лева към други банки, наредени през Д Банк Онлайн

5,50 лева

Без такса

8. Теглене от АТМ на банката

1,20 лева

Без такса

9. Такса за 2 тегления от АТМ на други банки в страната (допускане за 2 тегления по 400 лева при такса по Тарифа от 1,20 лева на теглене)

2,40 лева

Без такса

10. Такса при плащания с картата в търговски обекти в страната

-

Без такса

11. Такса при вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк Онлайн

1,50 лева

Без такса

12. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката

1,00 лева

Без такса

13. Месечна такса при годишен абонамент за Д Инфо

0,08 лева

Без такса

14. Такса при SMS съобщения за неограничен брой движения по сметката

2,88 лева

Без такса

Стойност на месечните такси

21,51 лева

5,95 лева

С пакет ОНЛАЙН спестяваш 17,81 лева

Услуги, включени в пакет ОНЛАЙН

Цена по Тарифа

Цена в пакета

1. Такса за откриване на картова платежна сметка (еднократно)

1,00 лева

Без такса

2. Такса за откриване на втора платежна сметка (еднократно)

2,00 лева

Без такса

3. Такса за обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard

2,50 лева

Без такса

4. Такса за обслужване на втора платежна сметка

3,20 лева

Без такса

5. Такса за 10 междубанкови превода в лева през БИСЕРА/blink, наредени през Д Банк Онлайн

4,80 лева

Без такса

6. Такса при плащане на битови сметки (допускане за 5 броя по 0,25 лева по Тарифа на банката)

1,25 лева

Без такса

7. Вътрешнобанкови преводи в лева през Д Банк Онлайн (допускане за 3 броя по 0,50 лева по Тарифа на банката)

1,50 лева

Без такса

8. Теглене от АТМ на банката (допускане за 4 броя по 0,30 лева по Тарифа на банката)

1,20 лева

Без такса

9. Тегления от АТМ на други банки в страната – 10 броя при преференциална такса 0,90лв. (разлика за 5 тегления по 400 лева месечно при такса по Тарифа 1,35 лв.)

2,25 лева

Без такса

10. Подарък – аксесоар (безплатно активиране на гривна с микро карта) към дебитната карта (месечна сума при еднократна такса по Тарифа от 7,00 лева)

0,58 лева

Без такса

11. Такса при пазаруване с дебитна карта в магазини

-

Без такса

12. Такса при пазаруване с карта в Интернет

-

Без такса

13. Валутни преводи в евро с експресен вальор същия ден за ЕИП през онлайн банкиране при преференциална такса от 4 евро на превод – до 3 броя (разлика за 1 превод при такса по Тарифа от 6,14 евро)

3,17 лева

Без такса

14. Ползване на Д Банк Онлайн и софтуерен токън

-

Без такса

15. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметка

1,00 лева

Без такса

16. Месечна такса при годишен абонамент за Д Инфо

0,08 лева

Без такса

17. Такса при SMS съобщения за неограничен брой движения по сметката

2,88 лева

Без такса

Стойност на месечните такси

24,41 лева

6,60 лева