Банкиране

Пакетни програми

Новите пакетни програми на Д банк са разработени специално за тези от Вас, които искат да спестят време и пари, като същевременно не се лишават от услугите на съвременните банкови продукти

Предлагаме на нашите клиенти 3 варианта за избор на пакетни програми - пакетите Модерато, Алегро и Онлайн

Спестете над 60% от стандартната цена на услугите по Тарифата на банката, като използвате пакет Модерато с включените в него 11 услуги:

1. Без такса за откриване на картова платежна сметка;
2. Без такса обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard;
3. Безплатна регистрация за Онлайн банкиране;
4. Без такса за 5 плащания на битови сметки месечно;
5. Без такса при теглене от АТМ на банката;
6. Тегления от АТМ на други банки в страната – 15 бр. при преференциална такса 0.70лв.;
7. Без такса при плащания с картата в търговски обекти в страната;
8. Без такса при вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк Онлайн;
9. Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение
всеки ден, в който има движение по сметката;
10. Без такса годишен абонамент за Д Инфо;
11. Без такса за 10 SMS съобщения за движения по сметката.

Банкирайте активно и спестете над 70% от стандартната цена по Тарифа, като използвате пакет Алегро с включените в него 14 услуги.

1. Без такса за откриване на картова платежна сметка;
2. Без такса обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard;
3. Без такса за откриване на втора платежна сметка;
4. Без такса за обслужване на втора платежна сметка ;
5. Безплатна регистрация за Онлайн банкиране и ползване на софтуерен токън;
6. Без такса при плащания на неограничен брой битови сметки;
7. Без такса за 5 БИСЕРА преводи в лева към други банки, наредени през Д Банк Онлайн;
8. Безплатно теглене от АТМ на банката;
9. Без такса за 2 тегления от АТМ на други банки в страната;
10. Без такса при плащания с картата в търговски обекти в страната;
11. Без такса при вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк
Онлайн;
12. Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение
всеки ден, в който има движение по сметката;
13. Без такса годишен абонамент за Д Инфо;
14. Без такса при SMS съобщения за неограничен брой движения по сметката.

Спестете над 70% от стандартната цена на услугите по Тарифата на банката, като използвате пакет Онлайн с включените в него 15 услуги:

1. Без такса при пазаруване с карта в Интернет;
2. Без такса за 10 междубанкови превода в лева през системата БИСЕРА, наредени през Д Банк Онлайн;
3. Без такса при плащане на неограничен брой битови сметки;
4. Без такса при вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк Онлайн;
5. Без такса за откриване и обслужване на картова платежна сметка с дебитна карта Debit MasterCard;
6. Без такса за откриване и обслужване на втора платежна сметка в лева или чужда валута (включително спестовна сметка);
7. Безплатно теглене от АТМ на банката;
8. Тегления от АТМ на други банки в страната – 15 броя при преференциална такса 0.60лв.;
9. Подарък – аксесоар (безплатно активиране на гривна с микро карта) към дебитната карта;
10. Без такса при пазаруване с дебитна карта в магазини;
11. Валутни преводи в евро с експресен вальор същия ден за ЕИП през онлайн банкиране при преференциална такса от 4 евро на превод – до 3 броя;
12. Безплатно ползване на Д Банк Онлайн и софтуерен токън;
13. Без месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметка;
14. Без такса годишен абонамент за Д Инфо;
15. Без такса при SMS съобщения за неограничен брой движения по сметката.


Пакет Модерато:

 • За ползване на услугите свързани с Д Инфо, трябва да имате абонамент за услугата Д Инфо, като за нея е избрано "единично таксуване"
 • Безплатните SMS-и, които са включени към пакета, са за операции по картовата сметка, към която е прикачен пакета. Ако сте пожелали да получавате съобщения за операции по други Ваши сметки, тези SMS-и ще се таксуват по Тарифа за услугата Д Инфо
 • За ползване на услугата за плащане на битови сметки, трябва да имате абонамент за услугата Автоматично плащане на битови сметки
 • Плащанията с дебитна карта в търговски обекти в страната не включват плащания на стоки през Интернет

Пакет Алегро:

 • За ползване на услугите свързани с Д Инфо, трябва да имате абонамент за услугата Д Инфо, като за нея е избрано "единично таксуване"
 • Безплатните SMS-и, които са включени към пакета, са за операции по всички сметки, които са включени към пакета. Ако сте пожелали да получавате съобщения за операции по други Ваши сметки, тези SMS-и ще се таксуват по Тарифа за услугата Д Инфо
 • За ползване на услугата за плащане на битови сметки, трябва да имате абонамент за услугата Автоматично плащане на битови сметки
 • Плащанията с дебитна карта в търговски обекти в страната не включват плащания на стоки през Интернет
 • Втората сметка към пакета може да бъде спестовна сметка или разплащателна платежна сметка в лева или във валута.

Пакет Онлайн:

 • За ползване на услугите свързани с Д Инфо, трябва да имате абонамент за услугата Д Инфо, като за нея е избрано "единично таксуване"
 • Безплатните SMS-и, които са включени към пакета, са за операции по всички сметки, които са включени към пакета. Ако сте пожелали да получавате съобщения за операции по други Ваши сметки, тези SMS-и ще се таксуват по Тарифа за услугата Д Инфо
 • За ползване на услугата за плащане на битови сметки, трябва да имате абонамент за услугата Автоматично плащане на битови сметки
 • Ползването на пакета ще бъде възможно при наличие на картова платежна сметка (карта Debit MasterCard). Тя ще бъде основна сметка за пакета
 • Втората сметка към пакета може да бъде спестовна сметка или разплащателна платежна сметка в лева или във валута.


С пакет МОДЕРАТО спестяваш 6,93 лева!

Услуги, включени в пакет МОДЕРАТО

Цена по тарифа

Цена в пакета

1. Такса за откриване на картова платежна сметка

1,00 лева

Без такса

2. Месечна такса за обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard

2,50 лева

Без такса

3. Такса за регистрация за Онлайн банкиране

-

Без такса

4. Такса за плащания на битови сметки (5 превода месечно х 0,25 лева за превод)

1,25 лева

Без такса

5. Такса при теглене от АТМ на банката

1,20 лева

Без такса

6. Тегления от АТМ на други банки в страната – 15 бр. при преференциална такса 0.70лв. (разлика за 4 тегления месечно при такса по Тарифа 1,00 лв.)

1,20 лева

Без такса

7. Плащания с картата в търговски обекти в страната

-

Без такса

8. Такса при вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк Онлайн

1,50 лева

Без такса

9. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката

1,00 лева

Без такса

10. Месечна такса при годишен абонамент за Д Инфо

0,08 лева

Без такса

11. Такса за 10 SMS съобщения за движения по сметката

1,40 лева

Без такса

Стойност на месечните такси

11,13 лева

4,20 лева

 С пакет АЛЕГРО спестяваш 16,57 лева!

Услуги, включени в пакет АЛЕГРО

Цена по тарифа

Цена в пакета

1. Такса за откриване на картова платежна сметка

1,00 лева

Без такса

2. Месечна такса за обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard

2,50 лева

Без такса

3. Такса за откриване на втора платежна сметка

-

Без такса

4. Такса за обслужване на втора платежна сметка

2,90 лева

Без такса

5. Регистрация за Онлайн банкиране и ползване на софтуерен токън

-

Без такса

6. Такса при плащания на неограничен брой битови сметки

2,00 лева

Без такса

7. Такса за 5 БИСЕРА преводи в лева към други банки, наредени през Д Банк Онлайн

5,50 лева

Без такса

8. Теглене от АТМ на банката;

1,20 лева

Без такса

9. Такса за 2 тегления от АТМ на други банки в страната

2,00 лева

Без такса

10. Такса при плащания с картата в търговски обекти в страната

-

Без такса

11. Такса при вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк Онлайн

1,50 лева

Без такса

12. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката

1,00 лева

Без такса

13. Месечна такса при годишен абонамент за Д Инфо

0,08 лева

Без такса

14. Такса при SMS съобщения за неограничен брой движения по сметката

2,80 лева

Без такса

Стойност на месечните такси

22,48 лева

5,95 лева

С пакет ОНЛАЙН спестяваш 20,72 лева

Услуги, включени в пакет ОНЛАЙН

Цена по Тарифа

Цена в пакета

1. Такса при пазаруване с карта в Интернет

0,60 лева

Без такса

2. Такса за 10 междубанкови превода в лева през системата БИСЕРА, наредени през Д Банк Онлайн

4,40 лева

Без такса

3. Такса при плащане на неограничен брой битови сметки

2,00 лева

Без такса

4. Такса при вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк Онлайн

1,50 лева

Без такса

5. Такса за откриване и обслужване на картова платежна сметка с дебитна карта Debit MasterCard

3,50 лева

Без такса

6. Такса за откриване и обслужване на втора платежна сметка в лева или чужда валута (включително спестовна сметка)

2,90 лева

Без такса

7. Теглене от АТМ на банката

1,20 лева

Без такса

8. Тегления от АТМ на други банки в страната – 15 броя при преференциална такса 0,60лв. (разлика за 4 тегления месечно при такса по Тарифа 1,00 лв.)

1,60 лева

Без такса

9. Подарък – аксесоар (безплатно активиране на гривна с микро карта) към дебитната карта (месечна сума при еднократна такса по Тарифа от 7,00 лева)

0,58 лева

Без такса

10. Такса при пазаруване с дебитна карта в магазини

-

Без такса

11. Валутни преводи в евро с експресен вальор същия ден за ЕИП през онлайн банкиране при преференциална такса от 4 евро на превод – до 3 броя (разлика за 1 превод при такса по Тарифа от 6,64 евро)

5,16 лева

Без такса

12. Ползване на Д Банк Онлайн и софтуерен токън;

-

Без такса

13. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметка

1,00 лева

Без такса

14. Месечна такса при годишен абонамент за Д Инфо

0,08 лева

Без такса

15. Такса при SMS съобщения за неограничен брой движения по сметката

2,80 лева

Без такса

Стойност на месечните такси

27,32 лева

6,60 лева