Банкиране

Пакетни програми

Новите пакетни програми на Д банк са разработени специално за тези от Вас, които искат да спестят време и пари, като същевременно не се лишават от услугите на съвременните банкови продукти

Предлагаме на нашите клиенти 3 варианта за избор на пакетни програми - пакетите Модерато, Алегро и Онлайн

Спестете над 50% от стандартната цена на услугите по Тарифата на банката, като използвате пакет Модерато с включените в него 9 услуги:

1.    Без такса за откриване на картова платежна сметка
2.    Без такса обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard
3.    Безплатна регистрация за Онлайн банкиране
4.    Без такса за 5 плащания на битови сметки месечно
5.    Без такса при теглене от АТМ-и на банката
6.    Без такса при плащания с картата в търговски обекти в страната
7.    Без такса при вътрешнобанкови плащания в лева
8.    Без такса годишен абонамент за Д Инфо
9.    Без такса за 10 SMS съобщения за движения по сметката

Банкирайте активно и спестете над 60% от стандартната цена по Тарифа, като използвате пакет Алегро с включените в него 13 услуги.

  1.    Без такса за откриване на картова платежна сметка
  2.    Без такса обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard
  3.    Без такса за откриване на втора платежна сметка
  4.    Без такса за обслужване на втора платежна сметка
  5.    Безплатна регистрация за Онлайн банкиране
  6.    Без такса при плащания на битови сметки - без ограничения в броя на плащанията
  7.    Без такса за 5 превода в лева към сметки в други банки през онлайн банкиране
  8.    Без такса при теглене от АТМ-и на банката
  9.    Без такса за 2 тегления от АТМ на други банки в страната
10.    Без такса при плащания с картата в търговски обекти в страната
11.    Без такса при вътрешнобанкови плащания в лева
12.    Без такса годишен абонамент за Д Инфо
13.    Без такса за 20 SMS съобщения за движения по сметката

Спестете над 50% от стандартната цена на услугите по Тарифата на банката, като използвате пакет Онлайн с включените в него 12 услуги:

1. Без такса при пазаруване с карта в Интернет
2. Без такса за 10 междубанкови превода в лева през системата БИСЕРА, наредени чрез Д Банк Онлайн
3. Без такса при заплащане на неограничен брой битови сметки
4. Без такса при вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк Онлайн
5. Без такса за откриване и обслужване на картова платежна сметка с дебитна карта Debit MasterCard
6. Без такса за откриване и обслужване на втора платежна сметка в лева или чужда валута (включително спестовна сметка)
7. Кредитна карта със специална годишна такса от 29 лева (стандартна такса по Тарифа - 42 лева)
8. Безплатно активиране на аксесоар за плащане (гривна с микрокарта) към кредитната карта
9. Без такса за пазаруване в търговски обекти
10. Безплатно ползване на Д Банк Онлайн - системата за онлайн банкиране на Д Банк
11. Без такса годишен абонамент за Д Инфо
12. Без такса за 30 броя SMS съобщения за движения по сметката


Пакет Модерато:

 • За ползване на услугите свързани с Д Инфо, трябва да имате абонамент за услугата Д Инфо, като за нея е избрано "единично таксуване"
 • Безплатните SMS-и, които са включени към пакета, са за операции по картовата сметка, към която е прикачен пакета. Ако сте пожелали да получавате съобщения за операции по други Ваши сметки, тези SMS-и ще се таксуват по Тарифа за услугата Д Инфо
 • За ползване на услугата за плащане на битови сметки, трябва да имате абонамент за услугата Автоматично плащане на битови сметки
 • Плащанията с дебитна карта в търговски обекти в страната не включват плащания на стоки през Интернет

Пакет Алегро:

 • За ползване на услугите свързани с Д Инфо, трябва да имате абонамент за услугата Д Инфо, като за нея е избрано "единично таксуване"
 • Безплатните SMS-и, които са включени към пакета, са за операции по всички сметки, които са включени към пакета. Ако сте пожелали да получавате съобщения за операции по други Ваши сметки, тези SMS-и ще се таксуват по Тарифа за услугата Д Инфо
 • За ползване на услугата за плащане на битови сметки, трябва да имате абонамент за услугата Автоматично плащане на битови сметки
 • Плащанията с дебитна карта в търговски обекти в страната не включват плащания на стоки през Интернет
 • Втората сметка към пакета може да бъде спестовна сметка или разплащателна платежна сметка в лева или във валута.

Пакет Онлайн:

 • За ползване на услугите свързани с Д Инфо, трябва да имате абонамент за услугата Д Инфо, като за нея е избрано "единично таксуване"
 • Безплатните SMS-и, които са включени към пакета, са за операции по всички сметки, които са включени към пакета. Ако сте пожелали да получавате съобщения за операции по други Ваши сметки, тези SMS-и ще се таксуват по Тарифа за услугата Д Инфо
 • За ползване на услугата за плащане на битови сметки, трябва да имате абонамент за услугата Автоматично плащане на битови сметки
 • Ползването на пакета ще бъде възможно при наличие на картова платежна сметка (карта Debit MasterCard). Тя ще бъде основна сметка за пакета
 • Втората сметка към пакета може да бъде спестовна сметка или разплащателна платежна сметка в лева или във валута.


С пакет АЛЕГРО спестяваш до 12,26 лева!

Услуги, включени в пакет АЛЕГРО

Цена по тарифа

Цена в пакета

Такса за откриване на картова платежна сметка

-

Без такса

Месечна такса за обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard

2,40 лева

Без такса

Такса за откриване на втора платежна сметка

-

Без такса

Месечна такса за обслужване на втора платежна сметка  в лева или във валута

1,60 лева

Без такса

Такса за регистрация за Онлайн банкиране

-

Без такса

Такса за плащания на битови сметки (5 превода месечно х 0,25 лева за превод)

1,25 лева

Без такса

Такса за 5 бр. превода в лева към други банки през Д Банк Онлайн

5,50 лева

Без такса

Теглене на банкомат на Банката *

0,60 лева

Без такса

Такса за 2 бр. тегления от АТМ на други банки в страната

2,00 лева

Без такса

Вътрешнобанкови преводи в лева *

1,50 лева

Без такса

Такса при плащания с картата в търговски обекти в страната

-

Без такса

Такса за годишен абонамент за Д Инфо (1 лев годишно)

0,08 лева

Без такса

Такса за 20 SMS съобщения за движения по сметката

2,88 лева

Без такса

Стойност на месечните такси

17,81 лева

5,55 лева

*Важи за неограничен брой тегления и преводи

 С пакет МОДЕРАТО спестяваш до 3,97 лева!

Услуги, включени в пакет МОДЕРАТО

Цена по тарифа

Цена в пакета

Такса за откриване на картова платежна сметка

-

Без такса

Месечна такса за обслужване на сметка с дебитна карта Debit MasterCard

2,40 лева

Без такса

Такса за регистрация за Онлайн банкиране

-

Без такса

Такса за 5 бр.  плащания на битови сметки месечно

1,25 лева

Без такса

Теглене от АТМ на банката *

0,60 лева

Без такса

Вътрешнобанкови преводи в лева *

1,50 лева

Без такса

Такса при плащания с картата в търговски обекти в страната

-

Без такса

Такса за годишен абонамент за Д Инфо (1 лев годишно)

0,08 лева

Без такса

Такса за 10 SMS съобщения за движения по сметката

1,44 лева

Без такса

Стойност на месечните такси

7,27 лева

3,30 лева

 *Важи за неограничен брой тегления и преводи

С пакет ОНЛАЙН спестяваш до 8,57 лева

Услуги, включени в пакет ОНЛАЙН

Цена по Тарифа

Цена в пакета

Такса при пазаруване с карта в Интернет (4 тегления месечно х 0,15 лева)

0,60 лева

Без такса

Такса за 3 междубанкови превода в лева през системата БИСЕРА, наредени чрез Д Банк Онлайн

3,10 лева

Без такса за 10 превода

Такса при заплащане на 5 броя битови сметки

1,25 лева

Без такса за неограничен брой плащания

Такса при 3 вътрешнобанкови плащания в лева, наредени през Д Банк Онлайн

1,50 лева

Без такса

Такса за откриване и обслужване на картова платежна сметка с дебитна карта Debit MasterCard

2,40 лева

Без такса

Без такса за откриване и обслужване на втора платежна сметка в лева или чужда валута (включително спестовна сметка)

1,60 лева

Без такса

Кредитна карта със специална годишна такса от 29 лева (стандартна такса по Тарифа - 42 лева) - разликата е разпределена месечно

1,08 лева

Без такса

Активиране на аксесоар за плащане (гривна с микрокарта) към кредитната карта - еднократната такса е разпределено месечно за една година

0,58 лева

Без такса

Такса за пазаруване в търговски обекти

-

Без такса

Ползване на Д Банк Онлайн - системата за онлайн банкиране на Д Банк

-

Без такса

Годишен абонамент за Д Инфо

0,08

Без такса

Такса за 20 броя SMS съобщения за движения по сметката

2,88 лева

Без такса за 30 съобщения месечно

Стойност на месечните такси

15,07 лева

6,50 лева