Периодични преводи

Д Банк предлага на своите клиенти избор между 5 вида услуги от тип Периодични преводи: фиксирани преводи, фиксирани преводи към бюджета, превод Push, превод Pull и покриване на вноска по кредитна карта

Периодичните преводи Ви дават възможност за по-лесно и ефективно управление на Вашите средства и време, без да е необходимо всеки път да посещавате банката и без да се налага да помните дати или суми на плащания

Виж още

Преводи във валута

и плащания в страната и чужбина в пет основни вида чуждестранна валута - EUR, USD, CHF, GBP и TRY при стриктно спазване на действащото в страната валутно законодателство. С турски лири Банката извършва само безкасови операции.

Виж още

Преводи в лева

са възможни между сметки на един и същи титуляр, между сметки на различни титуляри, към сметки на бюджетни разпоредители.

Виж още