Овърдрафт

Овърдрафт с парично обезпечение

Ако имате спестявания и не искате да нарушавате депозита си, за да реализирате плановете си, Вашето решение е овърдрафт, обезпечен с парични средства.

Можете да усвоявате и погасявате суми многократно в договорения срок, за който е разрешен овърдрафта.

Валута: BGN / EUR
Срок до: 12 месеца
Лихва: лихва по депозита* + 2,50% *лихва по привлечените средства към дата на отпускане на кредита

cover

Предимства:

 • Лесен достъп до допълнителни средства при временен недостиг на пари
 • Възможност за гъвкаво управление на Вашите финанси
 • Плащате лихва само върху усвоената сума по кредита
 • Изгодни и прозрачни лихвени условия с  фиксирана лихва
 • Улеснена процедура за отпускане на кредита

Параметри:

  • icon calendarСрок - до12 месеца, с възможност за подновяване
  • icon searchОбезпечение:  залог на парични средства по сметка в Банката
  • icon percentЛихвени условия: лихвеният процент се формира като сума от лихвата по депозираните средства и фиксирана надбавка в размер на 2,50%
  • icon coinsМаксимален размер – в зависимост от размера на заложения от Вас депозит  - до 90% от размера на  депозита в лева и евро и до 75% от размера на депозита в щатски долари


Такса за проучване и одобрение на овърдрафт 1% , мин. 30 лв.
Месечна такса за обслужване на платежна сметка за кредита 2,50 лв.


 1. Искане за кредит-овърдрафт
 2. Декларация във връзка с искането за овърдрафт
 3. Лична карта на кредитоискателя.

Как да вземете кредит?