Безсрочни влогове и сметки

Сейф сметка

Ако търсите спестовна сметка с функционалност за автоматично, редовно спестяване на избрана от клиента сума и период, при това с добра лихва, то нашата Сейф сметка е Вашето решение

Валута: лева/евро
Минимална сума: 50 лева/30 евро
Лихва: 0,30% за суми до 50 000 лева/25 000 евро

Сейф сметката е вид спестовна сметка с функционалност за автоматично, редовно спестяване на избрана от клиента сума и период. Клиентът определя сума - спестовна компонента, която ще спестява редовно, на избрана от него периодичност. Банката ще превежда автоматично посочената сума от платежната сметка на клиента към Сейф сметката.

cover

Имате възможност:

 • Да спестявате редовно суми, като прехвърлянето и заделянето на средствата се извършва безплатно от банката;
 • Сами определяте сума, която желаете да се заделя ежемесечно;
 • Да получавате и входящи преводи с цел спестяване по своята Сейф сметка;
 • Получавате  по-висока лихва за своите средства;
 • Ползвате спестовна сметка без месечни такси за обслужване;
 • Съхранявате своите средства извън картовата сметка, като при нужда, по всяко време може да ги прехвърлите обратно и да разполагате с тях;
 • Разполагате със средствата си по всяко време.

Предимства:

 • icon calendarКлиентът сам определя срока и сумата за спестяване
 • icon searchБез такси за откриване, месечно обслужване и закриване, както и за автоматичното прехвърляне на средствата от разплащателната към Сейф сметката
 • icon percentПри салдо до 50 000 лева/25 000 евро – годишна лихва 0,30%                          При салдо над 50 000 лева/25 000 евро – годишна лихва 0,03%
 • icon coinsВалута : Лева и евро
 • icon docОткриване: Сейф сметка се открива във всички офиси на Банката

Повече информация за лихвените проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.