Финансиране

Проектно финансиране

Финансиране на проектни компании и кредитополучатели, използващи специализирани схеми на търговско или друго нестандартно финансиране.


Търговска банка Д АД се фокусира върху проекти в областта на изграждане на търговски комплекси, туристическата индустрия, жилищното и офис строителство, строителството на логистични центрове и др.

Проектното финансиране разчита най-вече на генерираните от проекта парични потоци за погасяване на кредита, а активите на проекта служат за обезпечение на заема. Едновременно с това, фирмата-майка /спонсор/ подкрепя финансово проекта, като осигурява необходимото собствено участие, плащането на лихви и гарантира потенциални преразходи.

Необходими документи за кандидатстване:

Искане за кредит
Декларация за свързани лица
Декларация за липса на заведени дела от ЧСИ и ДСИ
Списък с необходими документи