Безсрочни влогове и сметки

Безсрочен влог
“Д Банк +”

Ако искате да спестявате и да получавате добра лихва, без да се ангажирате с определени срокове, то нашият безсрочен влог "Д Банк плюс" е Вашето решение

Валута: BGN / EUR
Без изискване за минимална сума
Лихва до: 0,20% за суми над 75 000,01 лева

cover

Имате възможност:

  • Гъвкаво и гарантирано да увеличавате доходността на Вашите средства, в зависимост от вложената сума
  • Да теглите и довнасяте без ограничение суми, като лихвата се актуализира съобразно новия размер на влога по посочените по-долу размери
  • Да нареждате и получавате преводи без ограничение
  • Да проследявате спестяванията си чрез Д Банк Онлайн
  • Да използвате влога си като обезпечение по кредита

Параметри:

  • icon calendarБез ограничение на срока    
  • icon searchЕжедневно начисляване на лихва и изплащане в края на календарната година, като размерът на лихвата се определя според ежедневното салдо по влога
  • icon percentЛихва до 0,20% за суми над 75 000,01 лева/ 32 500,01 евро
  • icon coinsВалута - лева и евро


Повече информация за лихвените проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Допълнителна информация относно таксите за използване на основните услуги по безсрочен влог "Д банк плюс" можете да намерите в Документ с информация за таксите

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.