cover

Предлагаме следните видове застраховки:

 • Застраховки на имущество
 • Автомобилни застраховки – каско и гражданска отговорност
 • Застраховки на отговорности – обща гражданска отговорност, професионална отговорност
 • Застраховки на финансови рискове
 • Застраховки на товари – карго
 • Застраховки на животни, земеделски култури и трайни насаждения
 • Злополуки

със следните предимства:

 • сравнителна оферта между минимум три застрахователни компании,
 • най-ниска цена при най-високо качество,
 • съдействие при настъпили застрахователни събития,
 • професионален екип,
 • качествено обслужване.