Депозити

Депозит с нарастваща лихва "Бъди богат!"

Ако искате спестяванията Ви да работят сериозно във Ваша полза през следващата година, нашият срочен депозит с нарастваща лихва „Бъди богат” е Вашето решение.

Валута: BGN / EUR
Срок: 6 и 12 месеца
Минимална сума: 100 лв / 50 евро
Лихва до: 1,41% ефективна годишна лихва за 12-месечен депозит

cover

Имате възможност:

  • Да получите високата доходност за парите Ви с ежемесечно нарастваща лихва, която достига 2,70% за последния период на депозита (за 12-месечен депозит)
  • Да довнасяте до шестия месец за 12-месечни и до третия месец за 6-месечни депозити на суми не по-големи от първоначалния размер на депозита
  • Да теглите ежемесечно начислените лихви по Ваш избор по разплащателна, спестовна или картова сметка
  • Да проследявате спестяванията си чрез Д Банк Онлайн
  • Да получите при предсрочно прекратяване договорените лихви, начислени до края на последния месечен период

Параметри:

  • icon calendarСрок от 6 или 12 месеца                 Валута - лева и евро
  • icon percentЛихва - до 1,41%*                               (ефективна годишна лихва за 12-месечен депозит)
  • icon coinsМинимална сума – 100 лева / 50 евро

*Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти и предварителна информация за еднократни платежни услуги. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.