Кредитни карти

Съвети за сигурност при работа с банкова карта

Отделите няколко минути, за да прочетете препоръките ни за сигурност на банкови карти

 • Подпишете се веднага върху панела за подпис на гърба на Вашата карта, след получаването й от Банката.
 • Сменете първоначалния си ПИН код, на банкомат и го запомнете. Не го записвайте под каквато и да е форма върху картата си, на хартиен или какъвто и да било друг носител.
 • Редовно, за препоръчване поне веднъж месечно, сменяйте своя ПИН код.
 • Пазете картата си от повреждане, не я излагайте продължително време на слънце, екстремни температури, в близост до магнитни полета и др.
 • Не давайте на никого да използва Вашата картата. Пазете картовите си данни не ги предоставяйте на близки, познати или приятели и не ги оставяйте без наблюдение на обществени места.
 • Не предоставяйте на трети лица под каквато и да е форма/канал – email, телефон, онлайн формуляр и др., информация за притежаваната от Вас карта – номер, име на картодържател, срок на валидност, CVV.
 • Запознайте се с трансакционните лимити на Вашата карта приложими при различните видове операции. Не инициирайте промяна към по-високи лимити без това да е наложително поради чести трансакции на по-висока стойност.
 • Бъдете навреме информирани и следете редовно движенията по Вашите банкови сметки, чрез услугите за SMS/email известяване /Д Инфо/ и Интернет банкиране /Д Банк Онлайн/.
 • Проверявайте редовно трансакциите с Вашата карта и се обръщайте незабавно към Банката, в случай на неразпозната трансакция.
 • Проверявайте редовно и внимателно месечните си извлечения. При нередности или евентуално спиране на тяхното получаване се обадете в Банката.
 • Обадете се незабавно в Банката при изгубване или открадване на картата.


 • Абонирайте безплатно картата си за услугата за сигурни разплащания в Интернет Mastercard ID Check.
 • Търсете търговци с обозначителен знак/лого на програмата за сигурни разплащания в Интернет Mastercard ID Check. Ако сайтът не я поддържа, проверете дали той е защитен – погледнете за икона на ключ или катинар (в името на линка) или най-долу на браузъра Ви.
 • Пазарувайте само при известни онлайн търговци с добра репутация.
 • Използвате защитени сайтове, адресът на които започва с https://. Допълнително, на страницата ще забележите и знак с катинар (най-често в лентата за изписване на уеб адреса или долу вдясно, на прозореца на браузъра).
 • Защитете устройството, от което ще пазарувате, като инсталирате и обновявате редовно надеждна антивирусна програма.
 • Настройте браузъра на устройството, от което ще плащате, да не запомня Вашите потребителски имена, пароли, личните Ви данни и данните за Вашата карта, когато ги въвеждате.
 • Никога не предоставяйте данни за Вашата карта, ако не правите поръчка за стоки и услуги.
 • Пазете кореспонденцията си с търговеца и информацията, свързана с Вашата покупка и нейното заплащане
 • Не извършвайте плащания от компютри с публичен достъп. Избягвайте Интернет връзка, осъществена посредством публични/незащитени Wi-Fi мрежи.
 • Никога не предоставяйте Вашия ПИН код, защото той не е необходим за извършване на трансакция по Интернет. ПИН кодът се използва само за операции на АТМ и ПОС устройства.
 • Запознайте се внимателно с условията на продажба, като: срок на доставка, гаранционни условия, отказ от покупка, допълнителни такси, както и с политиките за сигурност от уеб страницата на търговеца.
 • Бъдете внимателни при предлагане на „безплатен“ или „демо“ продукт/услуга от търговец. Ако предлаганите услуги са безплатни, търговецът не следва да изисква от Вас въвеждането на каквито и да било картови данни. Обърнете внимание на сайтове, предлагащи различни по вид абонаменти (онлайн игри, антивирусни програми, рекламни дейности и др.) в частта даване на съгласие/отказ за автоматичен абонамент и регулярно задължаване на картата Ви с определена сума.
 • Запазете електронната разписка за плащането, имейли или друга кореспонденция с търговеца. Може да Ви е полезна в случай на оспорване на плащането.
 • Поддържайте надеждно защитена своята електронна поща/профил и никога не изпращайте данни за картата си, както и друга чувствителна финансова информация по този канал.
 • Никога не отговаряйте на запитвания, получени по електронна поща/телефон, относно данни за Вашата карта/сметка и друга финансова информация. Търговска Банка Д АД, както и международната картова организация Mastercard и процесорът БОРИКА АД, никога не изискват подобна информация от картодържателите. Ако сте предоставили Вашите данни по такъв начин, то незабавно информирайте Банката, за да блокирате картата си.
 • Пазарувайте в търговски обекти с добра репутация.
 • Използвайте безконтактната функционалност на Вашата карта.
 • Не предоставяйте картата на служител на търговския обект с цел той/тя да извърши операцията на терминала.
 • При извършване на плащане не оставяйте без надзор картата си.
 • Убедете се, че никой не може да види Вашия ПИН код, докато го въвеждате.
 • Сверявайте сумата на екрана на терминала с фактически дължимата, преди осъществяване на плащането.
 • Проверявайте сумата и върху ПОС разписката, преди да я подпишете, при трансакции с изискване за подпис. Не подписвайте разписки, с различна или непопълнена сума.
 • Грижливо съхранявайте разписките от Вашите покупки.
 • След приключване на плащането не забравяйте да вземете обратно своята карта, в случай на осъществяване на контактна трансакция.
 • В случай че забравите картата си при търговец, позвънете незабавно на 0700 40400, за да блокирате картата си своевременно.
 • В никакъв случай не разкривайте Вашия ПИН пред трети лица.
 • Незабавно променете своя ПИН, ако имате съмнения, че същият е разкрит.
 • Пригответе предварително картата си и се уверете, че никой не е на близо и не Ви наблюдава.
 • Не използвайте банкомати, поставени на слабо осветени и скрити места. При възможност теглете средства от устройства, разположени в банкови офиси.
 • Използвайте редовно един и същ сигурен терминал, избягвайте употребата на устройства, на които не сте теглили пари в брой.
 • Огледайте банкомата – ако изглежда нетипично, в лошо състояние, или подозрително, използвайте друго устройство.
 • Проверете процепа, в който ще поставите картата и внимателно го огледайте за допълнителни, необичайни устройства, закрепени към него.
 • Следвайте точно инструкциите, посочени на екрана на банкомата. Не се оставяйте да бъдете разсейвани от непознати, които любезно ви предлагат помощта си.
 • Уверете се, че раздадената от устройството сума отговаря на заявената. Ако установите разминаване, потърсете най-близкия финансов център или се обадете на 0700 40400.
 • Ако картата Ви бъде задържана от банкомат, веднага се обадете на 0700 40400, за да я блокирате. Не се доверявайте на други лица, предлагащи помощта си в такъв случай.
 • Ако забележите нещо подозрително, незабавно отменете операцията, като натиснете бутона за ОТКАЗ.
 • Възползвайте се напълно безплатно от услугата MasterCard ID Check

С помощта на най-съвременните технологии Ви предлагаме да използвате услугата MasterCard ID Check, чрез която да потвърдите, че заявените трансакции са наистина Ваши, като използвате двуфакторна автентикация:

  • Статична и динамична парола; или
  • Приложение за биометрично удостоверяване.

Допълнителна информация относно MasterCard ID Check e предоставена тук.

 • Осигурете си спокойствие с Д Инфо

Активирайте SMS/email известяване при операция с карта:
услугата за Д Инфо, ви предоставя полезна информация чрез SMS/email, при всеки опит за използване на Вашата карта.

 • Осигурете си спокойствие с Д Банк Онлайн

Станете клиент на услугата за Интернет банкиране Д Банк Онлайн, с която ще можете не само да се информирате за Вашите трансакции, авторизации, движения по карта/сметка, но и да извършвате платежни операции, заявявате и управлявате дистанционно продукти и много други.

 • При открадната или загубена карта

Ако загубите или откраднат картата Ви, позвънете за нейното незабавно блокиране на телефони 0700 40 400 или 02/9702600.