Оборотно финансиране

Търговска банка Д АД Ви дава възможност да финансирате потребности, свързани с всекидневната Ви стопанска дейност: - покупка на суровини и материали - покупка на други краткотрайни активи - финансиране на текущи разходи

Виж още

Земеделски кредит срещу субсидии

Цялостни решения за земеделските стопани за всеки етап от селскостопанското производство.

Виж още

Инвестиционно финансиране

Финансови продукти, специално разработени за корпоративни клиенти, желаещи да инвестират в разширяване на бизнеса си.

Виж още

Проектно финансиране

Финансиране на проектни компании и кредитополучатели, използващи специализирани схеми на търговско или друго нестандартно финансиране.

Виж още

Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични електрически централи

Ако искате да инвестирате в енегрийната си независимост, инвестиционният кредит за изграждане на фотоволтаични електрически централи на Д Банк е точното решение

Виж още