Оборотно финансиране

Търговска банка Д АД Ви дава възможност да финансирате потребности, свързани с всекидневната Ви стопанска дейност: - покупка на суровини и материали - покупка на други краткотрайни активи - финансиране на текущи разходи

Виж повече

Земеделски кредит срещу субсидии

Цялостни решения за земеделските стопани за всеки етап от селскостопанското производство.

Виж повече

Инвестиционно финансиране

Финансови продукти, специално разработени за корпоративни клиенти, желаещи да инвестират в разширяване на бизнеса си.

Виж повече

Проектно финансиране

Финансиране на проектни компании и кредитополучатели, използващи специализирани схеми на търговско или друго нестандартно финансиране.

Виж повече