Банкиране

Пакетни програми

Ако искате да спестите средства, без да правите компромиси с качеството на предлаганите услуги, то Вашият избор са пакетните ни програми за бизнес клиенти

Предлагаме 5 пакета, в зависимост от нуждите на бизнеса - "Класик", "Онлайн", "Оптимум", "Нотариус" и "Земеделски производители"

Предимства при ползване на пакет "Класик":

 • Спестявате средства - Всеки месец пестите 18,10 лв. спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Ползвате над 50% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по тарифа, която е 35 лв., а Вие заплащате само 16,90 лв.
 • Пестите време - Можете да ползвате интернет банкиране Д Банк Онлайн и управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Нареждате до 7 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА (до 5 бр. наредени през онлайн банкиране и до 2 бр. наредени през банков салон).
 • Нареждате преводи в лева към клиенти със сметки в Д Банк без ограничение на броя преводи.

С пакет "Класик" спестявате 18,10 лева всеки месец

Услуги, включени в пакет "Класик"
Цена на услугата по Тарифа
Цена с пакет "Класик"
1. 7 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА (до 5 бр. наредени през онлайн банкиране и до 2 бр. наредени през банков салон)16 лева
безплатно
2. Вътрешнобанкови преводи лева през Онлайн банкиране - неограничен брой
2 лева
безплатно
3. Откриване на картова разплащателна сметка в лева и издаване на Debit MasterCard по същата сметка (еднократно)
10 лева
безплатно
4. Месечна такса за обслужване на сметката
13 лева
безплатно
5. Месечна такса за обслужване на дебитната карта
2 левa
безплатно
6. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката
2 лева
безплатно
7. Ползване на Д Банк Онлайн - система за банкиране през Интернет
-
безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)
35 лева
16,90 лева


Възможности при ползване на пакет "Класик":

 • Ползването на пакет "Класик" може да бъде с Ваша картова платежна сметка или разплащателна сметка в лева.
 • Ако досега не сте бил наш клиент, препоръчваме да Ви бъде открита картова платежна сметка в лева с издаване на Debit MasterCard Business към Д Банк. От тази сметка ще можете да извършвате и всички видове платежни операции.


Предимства при ползване на пакет "Онлайн":

 • Спестявате средства - Всеки месец пестите 25,60 лева спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Ползвате над 50% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по Тарифа, която е 43,50 лв., а Вие заплащате само 17,90 лв.
 • Пестите време - Извършвате всички операции дистанционно през Д Банк Онлайн в интернет или чрез дебитната карта. Управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Нареждате до 15 бр. изходящи междубанкови преводи в лева през Бисера, наредени през онлайн банкиране.
 • Нареждате преводи в лева към клиенти със сметки в Д Банк без ограничение на броя преводи.
 • Ползвате до 3 бр. Debit MasterCard Business дебитни карти без допълнителни такси за обслужване на картите.

С пакет "Онлайн" спестявате 18,50 лева всеки месец

Услуги, включени в пакет "Онлайн"Цена на услугата по ТарифаЦена с пакет "Онлайн"
1. 15 междубанкови превода в лева през БИСЕРА, наредени през онлайн банкиране16,50 левабезплатно
2. Вътрешнобанкови преводи в лева през онлайн банкиране - неограничен брой2 левабезплатно
3. Откриване на разплащателна сметка и издаване на 3 карти от вид Debit Mastecard към пакета (еднократно)10 левабезплатно
4. Месечна такса за обслужване на сметката към пакета13 левабезплатно
5. Месечна такса за обслужване на до 3 дебитни карти от същата сметка6 левабезплатно
6. Теглене от АТМ на банката
1,20 лева
безплатно
7. Тегления от АТМ на други банки в страната – 15 броя при преференциална
такса от 0,60 лв. (разлика при 4 тегления по 400 лева месечно при такса по Тарифа от 1,30 лев)
2,80 лева
безплатно
8. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки
ден, в който има движение по сметката
2 лева
безплатно
9. Ползване на Д Банк Онлайн - системата за банкиране през интернет-безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)43,50 лева17,90 леваВъзможности при ползване на пакет "Онлайн":

 • Ползването на пакет "Онлайн" може да бъде с Ваша картова платежна сметка или разплащателна сметка в лева
 • Ако досега не сте бил наш клиент, препоръчваме да Ви бъде открита картова платежна сметка в лева с издаване на Debit MasterCard Business към Д Банк. От тази сметка ще можете да извършвате и всички видове платежни операции.

Предимства при ползване на пакет "Оптимум":

 • Спестявате средства - При месечна такса от 34,90 лв. , ползвате услуги при три пъти по-ниска цена, в сравнение със стандартно приложимите такси по Тарифа на банката, съгласно която цената на тези услуги би била 123,87 лв., а отстъпката в таксите спрямо цената на услугите по Тарифа е 70%.
 • Пестите време - Можете да извършвате плащания дистанционно - през интернет чрез Д Банк Онлайн и дебитните карти. Управлявате сметката си без да посещавате банката
 • Ползвате две платежни сметки – в лева или евро
 • До 3 бр. дебитни карти - Debit MasterCard Business по левова сметка без допълнителни такси.
 • Нареждате до 33 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА (до 30 бр. наредени през онлайн банкиране и до 3 бр. наредени през банков салон)
 • Нареждате преводи в лева към клиенти със сметки в Д Банк без ограничение на броя преводи.
 • Преференции по касови операции:
  - по-висок дневен лимит за внасяне на каса без такса - до 7 000 лв. дневно
  - теглене до 3 000 лв. дневно без такса
 • В пакет "Оптимум" Ви предоставяме валутни преводи в евро за ЕИП с експресен вальор същия ден на преференциална цена от 4 евро – до 30 превода месечно.

С пакет "Оптимум" спестявате над 85 лева всеки месец

Услуги, включени в пакет "Оптимум"Цена на услугите по ТарифаЦена с пакет "Оптимум"
1. 33 междубанкови превода в лева през БИСЕРА (от тях до 30 превода наредени през онлайн банкиране и до 3 броя наредени през банков салон)50 левабезплатно
2. Вътрешнобанкови преводи в лева през онлайн банкиране2 левабезплатно
3. Откриване на две разплащателни сметки и издаване на 3 карти от вид Debit Mastecard по левовата сметка към пакета (еднократно)20 левабезплатно
4. Месечна такса за обслужване на две сметки към пакета24 левабезплатно
5. Месечна такса за обслужване на до 3 дебитни карти от левовата сметка6 левабезплатно
6. Такса за вноска на каса в размер до 7 000 лева дневно
15,50 левабезплатно
7. Такса при теглене на каса в размер до 3000 лева дневно
10,50 левабезплатно
8. Валутни преводи в евро с експресен вальор същия ден за ЕИП през онлайн банкиране при такса от 4 евро на превод - до 30 броя (разлика за 2 превода при такса по Тарифа от 6,14 евро)12,67 лева-
9. Такса при теглене от АТМ на банката
1,20 лева
безплатно
10. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки
ден, в който има движение по сметка
2 лева
безплатно
11. Ползване на Д Банк Онлайн - системата за банкиране през интернет-безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)123,87 лева34,90 лева

Възможности при ползване на пакет "Оптимум" :

 •  Основната сметка в пакет "Оптимум" може да бъде Ваша картова платежна сметка или разплащателна Ви сметка в лева
 • Втората сметка в пакета може да бъде левова или валутна разплащателна сметка или картова платежна сметка с Debit Mastercard Business карта.
 • Ако досега не сте били наш клиент, препоръчваме да Ви бъде открита картова платежна сметка в лева с издаване на Debit MasterCard Business към Д Банк. От тази сметка ще можете да извършвате и всички видове платежни операции.

Предимства при ползване на пакет "Нотариус":

 • Спестявате средства - Всеки месец пестите над 29 лв. спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Имате 60% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по тарифа, която е 44 лв., а Вие заплащате само 15 лв.
 • Пестите време - Можете да ползвате интернет банкиране Д Банк Онлайн и управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Нареждате до 5 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА (наредени през онлайн банкиране).

С пакет "Нотариус" спестявате над 22 лева:

Услуги, включени в пакет "Нотариус"Цена на услугата по ТарифаЦена с пакет "Нотариус"
1. Откриване на картова разплащателна сметка в лева и издаване на карта Debit Mastercard Business по същата сметка (еднократно)10 левабезплатно
2. Откриване на специална сметка в пакета в лева или друга валута (еднократно)10 левабезплатно
3. Месечна такса за обслужване на картова/разплащателна сметката към пакета13 лева
безплатно
4. Месечна такса за обслужване на една специална сметка, включена в пакета12 левабезплатно
5. Месечна такса за обслужване на дебитната карта от вид Debit Mastercard BUSINESS2 левaбезплатно
6. Междубанкови преводи в лева през БИСЕРА, наредени през онлайн банкиране (5 броя)
5,50 лева
безплатно
7. Вносяне на суми на каса в лева в размер до 5 000 лв. дневно - преференциална такса от 1 лев на вноска (разлика за 1 вноска при такса по Тарифа от 10,50 лева)
9,50 лева
-
8. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката
2 лева
безплатно
9. Ползване на Д Банк Онлайн - системата за банкиране през интернет-безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)44 лева15 лева


Възможности при ползване на пакет "Нотариус"

Ползването на пакета може да става чрез картова платежна сметка с карта Debit Mastercard, Maestro или разплащателна сметка.

 • За клиенти, регистрирани като ФЛ преди 01.06.2018г., пакетът ще може да се ползва само с картова сметка.
 • За клиенти, регистрирани като ЮЛ след 01.06.2018 г., пакетът ще може да се ползва с картова или с разплащателна сметка.

Предимства при ползване на пакет "Земеделски производители":


 • Спестявате средства - Всеки месец пестите над 10 лева лева спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Имате над 50% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по Тарифа, която е 19,20 лв., а Вие заплащате само 9 лв.
 • Пестите време - Извършвате всички операции дистанционно през Д Банк Онлайн в интернет или чрез дебитната карта. Управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Получавате още по-голяма сигурност при достъпа до Онлайн банкирането чрез токен устройство.

С пакет "Земеделски производители" спестявате 5 лева:

Услуги, включени в пакет "Земеделски производители"Цена на услугата по ТарифаЦена с пакет "Земеделски производители"
1. Откриване на разплащателна сметка в лева - картова платежна сметка с Debit Mastercard BUSINESS (еднократно)10 левабезплатно
2. Месечна такса за обслужване на картова/разплащателна сметката към пакета13 левабезплатно
3. Месечна такса за обслужване на дебитната карта от вид Debit Mastercard BUSINESS2 левaбезплатно
4. Междубанкови преводи в лева през БИСЕРА, наредени чрез онлайн банкиране (2 броя)
2,20 лева
безплатно
5. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката
2 лева
безплатно
6. Ползване на Д Банк Онлайн - система за банкиране през Интернет
-
безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)19,20 лева9 лева