Банкиране

Пакетни програми

Ако искате да спестите средства, без да правите компромиси с качеството на предлаганите услуги, то Вашият избор са пакетните ни програми за бизнес клиенти

Предлагаме 5 пакета, в зависимост от нуждите на бизнеса - "Класик", "Онлайн", "Оптимум", "Нотариус" и "Земеделски производители"

Предимства при ползване на пакет "Класик":

 • Спестявате средства - Всеки месец пестите 10 лв. спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Имате 44% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по тарифа, която е 22,83 лв., а Вие заплащате само 12.90 лв.
 • Пестите време - Можете да ползвате интернет банкиране Д Банк Онлайн и управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Нареждате до 7 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА (до 5 бр. наредени през онлайн банкиране и до 2 бр. наредени през банков салон).
 • Нареждате преводи в лева към клиенти със сметки в Д Банк без ограничение на броя преводи.

С пакет "Класик" спестявате 10 лева всеки месец

Услуги, включени в пакет "Класик"
Цена на услугата по Тарифа
Цена с пакет "Класик"
7 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА (до 5 бр. наредени през онлайн банкиране и до 2 бр. наредени през банков салон)9 лева
безплатно
Вътрешнобанкови преводи лева през Онлайн банкиране
2 лева
безплатно
Откриване на картова разплащателна сметка в лева и издаване на Debit MasterCard по същата сметка (еднократно)
10 лева
безплатно
Месечна такса за обслужване на сметката
10 лева
безплатно
Месечна такса за обслужване на дебитната карта
1 лев
безплатно
Ползване на Д Банк Онлайн - система за банкиране през Интернет
-
безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)
22,83 лева
12,90 лева


Възможности при ползване на пакет "Класик":

 • Ползването на пакет "Класик" може да бъде с Ваша картова платежна сметка или разплащателна сметка в лева.
 • Ако досега не сте бил наш клиент, препоръчваме да Ви бъде открита картова платежна сметка в лева с издаване на Debit MasterCard Business към Д Банк. От тази сметка ще можете да извършвате и всички видове платежни операции.


Предимства при ползване на пакет "Онлайн":

 • Спестявате средства - Всеки месец пестите 15 лева спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Имате 48% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по Тарифа, която е 30,73 лв., а Вие заплащате само 15.90 лв.
 • Пестите време - Извършвате всички операции дистанционно през Д Банк Онлайн в интернет или чрез дебитната карта. Управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Получавате още по-голяма сигурност при достъпа до Онлайн банкирането чрез токен устройство.
 • Нареждате до 12 бр. изходящи междубанкови преводи в лева през Бисера, наредени през онлайн банкиране.
 • Нареждате преводи в лева към клиенти със сметки в Д Банк без ограничение на броя преводи.
 • Ползвате до 3 бр. Debit MasterCard Business дебитни карти без допълнителни такси за обслужване на картите.

С пакет "Онлайн" спестявате 15 лева всеки месец

Услуги, включени в пакет "Онлайн"Цена на услугата по ТарифаЦена с пакет "Онлайн"
12 междубанкови превода в лева през БИСЕРА, наредени през онлайн банкиране12 левабезплатно
Вътрешнобанкови преводи в лева през онлайн банкиране - неограничен брой3 левабезплатно
Откриване на разплащателна сметка и издаване на 3 карти от вид Debit Mastecard към пакета (еднократно)10 левабезплатно
Месечна такса за обслужване на сметката към пакета10 левабезплатно
Месечна такса за обслужване на до 3 дебитни карти от същата сметка3 левабезплатно
Ползване на Д Банк Онлайн - системата за банкиране през интернет-безплатно
Токен устройство за достъп до онлайн банкиране (еднократно)22,80 левабезплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)30,73 лева15,90 левВъзможности при ползване на пакет "Онлайн":

 • Ползването на пакет "Онлайн" може да бъде с Ваша картова платежна сметка или разплащателна сметка в лева
 • Ако досега не сте бил наш клиент, препоръчваме да Ви бъде открита картова платежна сметка в лева с издаване на Debit MasterCard Business към Д Банк. От тази сметка ще можете да извършвате и всички видове платежни операции.

Предимства при ползване на пакет "Оптимум":

 • Спестявате средства - При месечна такса от 32,90 лв. , ползвате услуги при три пъти по-ниска цена, в сравнение със стандартно приложимите такси по Тарифа на банката, съгласно която цената на тези услуги би била 102,67 лв. Отстъпката в таксите спрямо цената на услугите по Тарифа е 68% , от която ще можете да се възползвате ежемесечно.
 • Пестите време - Можете да извършвате плащания дистанционно - през интернет чрез Д Банк Онлайн и дебитните карти. Управлявате сметката си без да посещавате банката
 • Ползвате две платежни сметки – в лева или евро
 • До 3 бр. дебитни карти - Debit MasterCard Business по левова сметка без допълнителни такси.
 • Нареждате до 20 бр. изходящи междубанкови преводи в лева Бисера (до 17 бр. наредени през онлайн банкиране и до 3 бр. наредени през банков салон)
 • Нареждате преводи в лева към клиенти със сметки в Д Банк без ограничение на броя преводи.
 • Преференции по касови операции:
  - по-висок дневен лимит за внасяне на каса без такса - до 7 000 лв. дневно
  - теглене до 3 000 лв. дневно без такса
 • В пакет "Оптимум" Ви предоставяме валутни преводи в евро за ЕИП в размер до 30 000 евро с вальор същия ден на преференциална цена от 15 евро – до 30 превода месечно. Спрямо цената по Тарифа на банката Вие спестявате:
  - При превод до 10 000 евро – спестявате по 2 евро на всеки превод (таксата е 17 евро по Тарифа)
  - При превод от 10 000 до 30 000 евро – спестявате 15 евро на всеки превод (таксата е 30 евро по Тарифа)

С пакет "Оптимум" спестявате 70 лева всеки месец

Услуги, включени в пакет "Оптимум"Цена на услугите по ТарифаЦена с пакет "Оптимум"
20 междубанкови превода в лева през БИСЕРА (от тях до 17 превода наредени през онлайн банкиране и до 3 броя наредени през банков салон)23 левабезплатно
Вътрешнобанкови преводи в лева през онлайн банкиране3 левабезплатно
Откриване на две разплащателни сметки и издаване на 3 карти от вид Debit Mastecard по левовата сметка към пакета (еднократно)20 левабезплатно
Месечна такса за обслужване на две сметки към пакета20 левабезплатно
Месечна такса за обслужване на до 3 дебитни карти от левовата сметка3 левабезплатно
Такса за вноска на каса в размер до 7 000 лева дневно (допускане за 2 вноски месечно)16 левабезплатно
Такса при теглене на каса в размер до 3000 лева дневно (допускане за 2 тегл. месечно)2 левабезплатно
Валутни преводи в евро с експресен вальор същия ден за ЕИП в размер до 30 000 евро през онлайн при такса от 15 евро на превод - до 30 броя (допускане за 2 превода месечно)34 левабезплатно
Ползване на Д Банк Онлайн - системата за банкиране през интернет-безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)102,67 лева32,90 лева

Възможности при ползване на пакет "Оптимум" :

 •  Основната сметка в пакет "Оптимум" може да бъде Ваша картова платежна сметка или разплащателна Ви сметка в лева
 • Втората сметка в пакета може да бъде левова или валутна разплащателна сметка или картова платежна сметка с Debit Mastercard Business карта.
 • Ако досега не сте били наш клиент, препоръчваме да Ви бъде открита картова платежна сметка в лева с издаване на Debit MasterCard Business към Д Банк. От тази сметка ще можете да извършвате и всички видове платежни операции.

Предимства при ползване на пакет "Нотариус":

 • Спестявате средства - Всеки месец пестите над 21 лв. спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Имате 60% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по тарифа, която е 35,66 лв., а Вие заплащате само 14 лв.
 • Пестите време - Можете да ползвате интернет банкиране Д Банк Онлайн и управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Нареждате до 5 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА (наредени през онлайн банкиране).

С пакет "Нотариус" спестявате над 21 лева:

Услуги, включени в пакет "Нотариус"Цена на услугата по ТарифаЦена с пакет "Нотариус"
Откриване на картова разплащателна сметка в лева и издаване на карта Debit Mastercard Business по същата сметка (еднократно)10 левабезплатно
Откриване на специална сметка в пакета в лева или друга валута (еднократно)10 левабезплатно
Месечна такса за обслужване на картова/разплащателна сметката към пакета10 лева
безплатно
Месечна такса за обслужване на една специална сметка, включена в пакета10 левабезплатно
Месечна такса за обслужване на дебитната карта от вид Debit Mastercard BUSINESS1 левбезплатно
5 междубанкови превода в лева през БИСЕРА, наредени през онлайн банкиране5 лева
безплатно
Разлика от такса в размер на 1,00 лв. за вноска на каса в лева в размер от 3 000 до 5 000 лв. дневно при ползване  на пакет "Нотариус" и по Тарифа (допускане за 2 вноски месечно)8 лева
-
Ползване на Д Банк Онлайн - системата за банкиране през интернет-безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)35,66 лева14 лева


Възможности при ползване на пакет "Нотариус"

Ползването на пакета може да става чрез картова платежна сметка с карта Debit Mastercard, Maestro или разплащателна сметка.

 • За клиенти, регистрирани като ФЛ преди 01.06.2018г., пакетът ще може да се ползва само с картова сметка.
 • За клиенти, регистрирани като ЮЛ след 01.06.2018 г., пакетът ще може да се ползва с картова или с разплащателна сметка.

Предимства при ползване на пакет "Земеделски производители":


 • Спестявате средства - Всеки месец пестите почти 5 лева спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Имате 40% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по Тарифа, която е 11,83 лв., а Вие заплащате само 7 лв.
 • Пестите време - Извършвате всички операции дистанционно през Д Банк Онлайн в интернет или чрез дебитната карта. Управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Получавате още по-голяма сигурност при достъпа до Онлайн банкирането чрез токен устройство.

С пакет "Земеделски производители" спестявате над 21 лева:

Услуги, включени в пакет "Земеделски производители"Цена на услугата по ТарифаЦена с пакет "Земеделски производители"
Откриване на разплащателна сметка в лева - картова платежна сметка с Debit Mastercard BUSINESS (еднократно)10 левабезплатно
Месечна такса за обслужване на картова/разплащателна сметката към пакета10 левабезплатно
Месечна такса за обслужване на дебитната карта от вид Debit Mastercard BUSINESS1 левбезплатно
Ползване на Д Банк Онлайн - системата за банкиране през интернет-безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)11,83 лева7 лева