Банкиране

Пакетни програми

Ако искате да спестите средства, без да правите компромиси с качеството на предлаганите услуги, то Вашият избор са пакетните ни програми за бизнес клиенти

Предлагаме 6 пакета, в зависимост от нуждите на бизнеса - "Класик", "Онлайн", "Оптимум", "Максимум", "Нотариус" и "Земеделски производители"

Предимства при ползване на пакет "Класик":

 • Спестявате средства - Всеки месец пестите 19,10 лв. спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Ползвате над 50% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по тарифа, която е 39 лв., а Вие заплащате само 19,90 лв.
 • Пестите време - Можете да ползвате интернет банкиране Д Банк Онлайн и управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Нареждате до 7 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА/blink (до 5 бр. наредени през онлайн банкиране и до 2 бр. наредени през банков салон).
 • Нареждате преводи в лева към клиенти със сметки в Д Банк без ограничение на броя преводи.

С пакет "Класик" спестявате 19,10 лева всеки месец

Услуги, включени в пакет "Класик"
Цена на услугата по Тарифа
Цена с пакет "Класик"
1. 7 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА/blink (до 5 бр. наредени през онлайн банкиране и до 2 бр. наредени през банков салон)18 лева
безплатно
2. Вътрешнобанкови преводи лева през Онлайн банкиране - неограничен брой
2 лева
безплатно
3. Откриване на картова разплащателна сметка в лева и издаване на Debit MasterCard по същата сметка (еднократно)
10 лева
безплатно
4. Месечна такса за обслужване на сметката
15 лева
безплатно
5. Месечна такса за обслужване на дебитната карта
2 левa
безплатно
6. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката
2 лева
безплатно
7. Ползване на Д Банк Онлайн - система за банкиране през Интернет
-
безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)
39 лева
19,90 лева


Възможности при ползване на пакет "Класик":

 • Ползването на пакет "Класик" може да бъде с Ваша картова платежна сметка или разплащателна сметка в лева.
 • Ако досега не сте бил наш клиент, препоръчваме да Ви бъде открита картова платежна сметка в лева с издаване на Debit MasterCard Business към Д Банк. От тази сметка ще можете да извършвате и всички видове платежни операции.


Предимства при ползване на пакет "Онлайн":

 • Спестявате средства - Всеки месец пестите 26,10 лева спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Ползвате над 50% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по Тарифа, която е 47 лв., а Вие заплащате само 20,90 лв.
 • Пестите време - Извършвате всички операции дистанционно през Д Банк Онлайн в интернет или чрез дебитната карта. Управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Нареждате до 15 бр. изходящи междубанкови преводи в лева през Бисера, наредени през онлайн банкиране.
 • Нареждате преводи в лева към клиенти със сметки в Д Банк без ограничение на броя преводи.
 • Ползвате до 3 бр. Debit MasterCard Business дебитни карти без допълнителни такси за обслужване на картите.

С пакет "Онлайн" спестявате 26,10 лева всеки месец

Услуги, включени в пакет "Онлайн"Цена на услугата по ТарифаЦена с пакет "Онлайн"
1. 15 междубанкови превода в лева през БИСЕРА/blink, наредени през онлайн банкиране18 левабезплатно
2. Вътрешнобанкови преводи в лева през онлайн банкиране - неограничен брой2 левабезплатно
3. Откриване на разплащателна сметка и издаване на 3 карти от вид Debit Mastecard към пакета (еднократно)10 левабезплатно
4. Месечна такса за обслужване на сметката към пакета15 левабезплатно
5. Месечна такса за обслужване на до 3 дебитни карти от същата сметка6 левабезплатно
6. Теглене от АТМ на банката
1,20 лева
безплатно
7. Тегления от АТМ на други банки в страната – 15 броя при преференциална
такса от 0,60 лв. (разлика при 4 тегления по 400 лева месечно при такса по Тарифа от 1,30 лев)
2,80 лева
безплатно
8. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки
ден, в който има движение по сметката
2 лева
безплатно
9. Ползване на Д Банк Онлайн - системата за банкиране през интернет-безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)47 лева20,90 леваВъзможности при ползване на пакет "Онлайн":

 • Ползването на пакет "Онлайн" може да бъде с Ваша картова платежна сметка или разплащателна сметка в лева
 • Ако досега не сте бил наш клиент, препоръчваме да Ви бъде открита картова платежна сметка в лева с издаване на Debit MasterCard Business към Д Банк. От тази сметка ще можете да извършвате и всички видове платежни операции.

Предимства при ползване на пакет "Оптимум":

 • Спестявате средства - При месечна такса от 38,90 лв. , ползвате услуги при три пъти по-ниска цена, в сравнение със стандартно приложимите такси по Тарифа на банката, съгласно която цената на тези услуги би била 246,87 лв., а отстъпката в таксите спрямо цената на услугите по Тарифа е 70%.
 • Пестите време - Можете да извършвате плащания дистанционно - през интернет чрез Д Банк Онлайн и дебитните карти. Управлявате сметката си без да посещавате банката
 • Ползвате две платежни сметки – в лева или евро
 • До 3 бр. дебитни карти - Debit MasterCard Business по левова сметка без допълнителни такси.
 • Нареждате до 33 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА/blink (до 30 бр. наредени през онлайн банкиране и до 3 бр. наредени през банков салон)
 • Нареждате преводи в лева към клиенти със сметки в Д Банк без ограничение на броя преводи.
 • Преференции по касови операции:
  - по-висок дневен лимит за внасяне на каса без такса - до 7 000 лв. дневно
  - теглене до 3 000 лв. дневно без такса
 • В пакет "Оптимум" Ви предоставяме валутни преводи в евро за ЕИП с експресен вальор същия ден на преференциална цена от 4 евро – до 30 превода месечно.

С пакет "Оптимум" спестявате над 200 лева всеки месец

Услуги, включени в пакет "Оптимум"Цена на услугите по ТарифаЦена с пакет "Оптимум"
1. 33 междубанкови превода в лева през БИСЕРА/blink (от тях до 30 превода наредени през онлайн банкиране и до 3 броя наредени през банков салон)54 левабезплатно
2. Вътрешнобанкови преводи в лева през онлайн банкиране2 левабезплатно
3. Откриване на две разплащателни сметки и издаване на 3 карти от вид Debit Mastecard по левовата сметка към пакета (еднократно)20 левабезплатно
4. Месечна такса за обслужване на две сметки към пакета30 левабезплатно
5. Месечна такса за обслужване на до 3 дебитни карти от левовата сметка6 левабезплатно
6. Такса за вноска на каса в размер до 7 000 лева дневно
84 левабезплатно
7. Такса при теглене на каса в размер до 3000 лева дневно
54 левабезплатно
8. Валутни преводи в евро с експресен вальор същия ден за ЕИП през онлайн банкиране при такса от 4 евро на превод - до 30 броя (разлика за 2 превода при такса по Тарифа от 6,14 евро)13,67 лева-
9. Такса при теглене от АТМ на банката
1,20 лева
безплатно
10. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки
ден, в който има движение по сметка
2 лева
безплатно
11. Ползване на Д Банк Онлайн - системата за банкиране през интернет-безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)246,87 лева38,90 лева

Възможности при ползване на пакет "Оптимум" :

 •  Основната сметка в пакет "Оптимум" може да бъде Ваша картова платежна сметка или разплащателна Ви сметка в лева
 • Втората сметка в пакета може да бъде левова или валутна разплащателна сметка или картова платежна сметка с Debit Mastercard Business карта.
 • Ако досега не сте били наш клиент, препоръчваме да Ви бъде открита картова платежна сметка в лева с издаване на Debit MasterCard Business към Д Банк. От тази сметка ще можете да извършвате и всички видове платежни операции.

Предимства при ползване на пакет "Максимум":


 • Спестявате средства -  Всеки месец пестите над 300 лв. спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката.  Имате над 77 %  отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по тарифа, която е 393.20 лв., а Вие заплащате само 69.00 лв.
 • Пестите време -  Можете да ползвате интернет банкиране Д Банк Онлайн и управлявате сметката си без да посещавате банката
 • Нареждате през онлайн банкиране до 60 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА/blink
 • Нареждате преводи в лева към клиенти със сметки в Д Банк без ограничение на броя преводи през Д банк Онлайн.
 • Ползвате до 5 бр. дебитни карта Debit MC Business без такса обслужване на карта.
 • При движение по Вашите сметки ще получавате ежедневно извлечение на електронна поща без допълнителна такса.
 • Ползвате 20% отстъпка от годишната такса по ваша кредитна карта.

С пакет "Максимум" спестявате над 300 лева всеки месец

Услуги, включени в пакет "Максимум"Цена на услугите по ТарифаЦена с пакет "Максимум"
1. Такса за откриване на две платежни сметки
20 левабезплатно
2. Месечна такса за обслужване на две сметки към пакета
30 левабезплатно
3. Месечна такса за обслужване на до 5 дебитни карти Debit MasterCard Business
10 левабезплатно
4. Такса за вноска на каса в размер до 10 000 лева дневно
130 левабезплатно
5. Такса при теглене на каса в размер до 3000 лева дневно - заявена сума
120 левабезплатно
6. 60 броя междубанкови преводи в лева през БИСЕРА/blink, наредени онлайн
72 левабезплатно
7. Вътрешнобанкови преводи лева през Онлайн банкиране
15 левабезплатно
8. Теглене от АТМ на банката с дебитни карти Debit MasterCard Business
3 левабезплатно
9. Обработка на файл за масов превод на заплати
8 левабезплатно
10. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки
ден, в който има движение по сметка
4 левабезплатно
11. Ползване на Д Банк Онлайн - системата за банкиране през интернет-безплатно
12. Отстъпка 20% от годишна такса за кредитна карта (по 1,20 месечно)
1,20 лева

Обща цена на услугите (средномесечно)393,20 лева69,00 лева


Възможности при ползване на пакет "Максимум":

 • Ползването на пакет "Максимум" може да бъде с Ваша картова платежна сметка или разплащателна сметка в лева
 • Ако досега не сте бил наш клиент, препоръчваме да  Ви открием картова платежна сметка в лева с издаване на Debit MasterCard Business. От тази сметка ще можете да извършвате и всички видове платежни операции.
 • Преминаване без ограничения от една пакетна програма в друга

Предимства при ползване на пакет "Нотариус":

 • Спестявате средства - Всеки месец пестите 59 лв. спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Имате 60% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по тарифа, която е 77 лв., а Вие заплащате само 18 лв.
 • Пестите време - Можете да ползвате интернет банкиране Д Банк Онлайн и управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Нареждате до 5 бр. изходящи междубанкови преводи в лева БИСЕРА/blink (наредени през онлайн банкиране).

С пакет "Нотариус" спестявате 59 лева:

Услуги, включени в пакет "Нотариус"Цена на услугата по ТарифаЦена с пакет "Нотариус"
1. Откриване на картова разплащателна сметка в лева и издаване на карта Debit Mastercard Business по същата сметка (еднократно)10 левабезплатно
2. Откриване на специална сметка в пакета в лева или друга валута (еднократно)10 левабезплатно
3. Месечна такса за обслужване на картова/разплащателна сметката към пакета15 лева
безплатно
4. Месечна такса за обслужване на една специална сметка, включена в пакета14 левабезплатно
5. Месечна такса за обслужване на дебитната карта от вид Debit Mastercard BUSINESS2 левaбезплатно
6. Междубанкови преводи в лева през БИСЕРА/blink, наредени през онлайн банкиране (5 броя)
6 лева
безплатно
7. Вносяне на суми на каса в лева в размер до 5 000 лв. дневно - преференциална такса от 1 лев на вноска (разлика за 2 вноски месечно)
38 лева
-
8. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката
2 лева
безплатно
9. Ползване на Д Банк Онлайн - системата за банкиране през интернет-безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)77 лева18 лева


Възможности при ползване на пакет "Нотариус"

Ползването на пакета може да става чрез картова платежна сметка с карта Debit Mastercard, Maestro или разплащателна сметка.

 • За клиенти, регистрирани като ФЛ преди 01.06.2018г., пакетът ще може да се ползва само с картова сметка.
 • За клиенти, регистрирани като ЮЛ след 01.06.2018 г., пакетът ще може да се ползва с картова или с разплащателна сметка.

Предимства при ползване на пакет "Земеделски производители":


 • Спестявате средства - Всеки месец пестите 9,40 лева лева спрямо цените на услугите по Тарифа на Банката. Имате над 40% отстъпка от стандартната цена на описаните услуги по Тарифа, която е 21,40 лв., а Вие заплащате само 12 лв.
 • Пестите време - Извършвате всички операции дистанционно през Д Банк Онлайн в интернет или чрез дебитната карта. Управлявате сметката си без да посещавате банката.
 • Получавате още по-голяма сигурност при достъпа до Онлайн банкирането чрез токен устройство.

С пакет "Земеделски производители" спестявате 9,40 лева:

Услуги, включени в пакет "Земеделски производители"Цена на услугата по ТарифаЦена с пакет "Земеделски производители"
1. Откриване на разплащателна сметка в лева - картова платежна сметка с Debit Mastercard BUSINESS (еднократно)10 левабезплатно
2. Месечна такса за обслужване на картова/разплащателна сметката към пакета15 левабезплатно
3. Месечна такса за обслужване на дебитната карта от вид Debit Mastercard BUSINESS2 левaбезплатно
4. Междубанкови преводи в лева през БИСЕРА/blink, наредени чрез онлайн банкиране (2 броя)
2,40 лева
безплатно
5. Месечна такса за изпращане по електронна поща на извлечение всеки ден, в който има движение по сметката
2 лева
безплатно
6. Ползване на Д Банк Онлайн - система за банкиране през Интернет
-
безплатно
Обща цена на услугите (средномесечно)21,40 лева12 лева