Банкиране

D Token

Средство за автентикация и потвърждение на трансакции и заявки в платформата за интернет банкиране Д Банк Онлайн

cover

Сигурност, удобство, надеждност

               D Token се инсталира на мобилно устройство и не е нужно носене на допълнително средство за автентикация/подпис


D Token е мобилно приложение (софтуерен токен) за автентикация и потвърждаване на трансакции и заявки в платформата за интернет банкиране Д Банк Онлайн. Приложението се инсталира напълно безплатно и обезпечава сигурност и удобство при работата с електронното банкиране на Търговска банка Д АД, както на индивидуални, така и на бизнес клиенти.


                           

Функции на D Token:

 • Автентикация на вход в Д Банк Онлайн;

 • Авторизиране на операции в Д Банк Онлайн;

 • Потвърждаване на заявки за блокиране, разблокиране на карти и промяна на трансакционни лимити в Д Банк Онлайн.
cover

Как се заявява D Token:

  D Token, като средство за автентикация и авторизиране на операции в Д Банк Онлайн, може да се заяви по един от следните начини:

      В офис на Банката, ако клиентът е нов за услугата Д Банк Онлайн или е настоящ, но желае да промени метода си на автентикация.

    Посредством електронното си банкиране, ако е настоящ клиент с метод на автентикация TAN на SMS, който желае да промени метода си на D Token          От   меню "Настройки" > "Регистрирани токени".


Как се активира D Token:


 • Изтеглете мобилното приложение D Token на своя телефон, налично за iOS и Android. Минималните изисквания към Вашето устройство е то да притежава операционна система Android 6.0 или iOS 12. и камера.

  Мобилното приложение D Token е напълно безплатно и може да бъде използвано и в офлайн режим, без наличието на интернет свързаност. Достъпно е на български и английски език.

                        • След като инсталирате приложението, е необходимо да регистрирате и активирате своя Токен чрез въвеждане на "Идентификатор" и "Регистрационен код", получени в офис на Банката или чрез електронното Ви банкиране.
  Приложението позволява да промените ПИН кода на своя Токен, метода за автентикация на Токена (ПИН или биометрия), езика на приложениетто и работата в офлайн режим.


                                                                                                                            


Предимства на D Token:


   Висока степен на сигурност, осигуряваща двуфакторна автентикация на извършените в Д Банк Онлайн операции.

                  D Token се инсталира напълно безплатно на мобилното устройство и не е нужно носене на допълнително средство за автентикация/подпис.


 • 1. Как да се регистрирам?

  След като изтеглите приложението е необходимо да регистрирате и активирате своя Д Токен по един от следните начини:

  - от електронното банкиране Д Банк Онлайн – меню Настройки – Д Токен (настоящи потребители на Д Банк Онлайн);

  - от удобен за Вас финансов център на Д Банк (нови потребители на Д Банк Онлайн).

 • 2. Може ли да използвам приложението на повече от едно устройство?

  Не

 • 3. Какви възможности ми предоставя?

  Д Токен работи с и без наличие на интернет свързаност и предоставя множество възможности, като:

  - осъществяване на вход в Д Банк Онлайн;

  - потвърждаване на преводи в Д Банк Онлайн;

  - потвърждаване на заявки за различни услуги в Д Банк Онлайн – откриване, добавяне и премахване на сметки, издаване, преиздаване и промяна на лимити на банкови карти, иницииране плащания на комунални услуги и задължения към търговци, изпращане на свободни съобщения до банката и др.

 • 4. Колко ще ми струва?

  Ползването на Д Токен не се таксува и е напълно безплатно за потребителите.

 • 5. Как се достъпва Д Банк Онлайн?

  Потребителят въвежда само своето потребителско име и натиска върху бутона ВХОД. След това:

  • При наличие на интернет свързаност, потвърждава нотификацията на мобилното си устройство с биометрия или ПИН код;
  • При липса на интернет свързаност, генерира на Д Токен и въвежда в Д Банк Онлайн еднократна парола.
 • 6. Как се потвърждават преводи в Д Банк Онлайн?

  Операции по преводи в Д Банк Онлайн се потвърждават, както следва:

  • При наличие на интернет свързаност, потвърждава се нотификацията на мобилното устройство с биометрия или ПИН код;
  • При липса на интернет свързаност, генерира се еднократна парола на Д Токен, като се въвеждат сумата на превода и последните 4 символа от IBAN номера на бенефициента. Получената еднократна парола се въвежда в Д Банк Онлайн.
 • 7. Забравих си ПИН кода, какво да правя?

  Необходимо е да посетите финансов център на Банката за генериране на нов токен.