Безсрочни влогове и сметки

Платежна сметка за основни операции

Платежна сметка за основни операции се предлага в български лева за извършване на платежни операции на територията на страната.

Специализирана платежна сметка с възможност за издаване на дебитна карта Debit MasterCard

cover

Имате възможност:

  • Да внасяте средства по платежна сметка
  • Да теглите пари в брой от платежна сметка
  • Да извършвате платежни операции
  • Да извършвате кредитни преводи в национална валута
  • Да извършвате периодични преводи

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ОТНОСНО ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ, посочени в чл. 118, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)

Повече информация за лихвените ни  проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Допълнителна информация относно таксите за използване на основните услуги, свързани с платежна сметка за основни операции, можете да намерите в Документ с информация за таксите

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.