Депозити

"Д Банк Макси"

Ако търсите МАКСИмална доходност за парите си, нашият срочен депозит „Д Банк МАКСИ” е Вашето решение.

Валута: BGN / EUR
Срок: 1,3,6 и 12 месеца
Минимална сума: 100 лв / 50 евро
Лихва до: 1,15 % за 12-месечен депозит

cover

Имате възможност:

 • Да получите добра лихва до 1,15% за едногодишен депозит в лева и евро
 • Да спестявате по избор за период от 1, 3, 6 или 12 месеца
 • Да довнасяте суми по своя депозит
 • Да получите МАКСИмалната, договорена лихва и по довнесените суми
 • Да проследявате спестяванията си чрез Д Банк Онлайн
 • Да използвате депозита си като обезпечение по кредита

Предимства:

 • icon calendarСрок от 1, 3, 6 или 12 месеца       Валута - лева и евро           
 • icon searchВъзможност за довнасяне на суми без ограничение за депозитите от 1 и 3 месеца;           Възможност за довнасяне без ограничение на суми до 90-ия ден за 6-месечни депозити и до 180-ия ден за 12-месечни депозити
 • icon percentИзплащане на лихва по Ваш избор чрез капитализиране към главницата в края на периода по депозитната сметка или по разплащателна или спестовна сметка
 • icon coinsМинимална сума – 100 лева / 50 евро
 • icon docАвтоматично подновяване на депозита за същият срок; При предсрочно прекратяване депозитът се олихвява по условията на разплащателна сметка

Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти и предварителна информация за еднократни платежни услуги. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.