Уважаеми клиенти и партньори!

Търговска банка Д АД, в качеството си на доставчик на платежни услуги, обслужващ сметки, които са достъпни онлайн, е предоставила специален (отделен) интерфейс за достъп, който дава възможност  за сигурна комуникация с доставчиците трети страни. Интерфейсът е достъпен, считано от 14 юни 2019 г., на следния адрес: https://developer.dbank.bg/dbank/psd2/

Интерфейсът дава възможност на доставчиците на платежни услуги трети страни - доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка, доставчиците на услуги по иницииране на плащане и доставчиците на платежни услуги, издаващи платежни инструменти да се идентифицират пред Банката и да разчитат на процедурите за установяване на идентичността, предоставени от Банката на нейните клиенти, които ползват средства за онлайн достъп до сметките си.

Интерфейсът за достъп на Банката използва стандарти за комуникация в съответствие с Националния технически стандарт Банков Интерфейс за Стандартизирани Разплащания (БИСТРА) за технологична комуникация между системите на банките и лицензираните доставчици на платежни услуги.